Tegenwoordig wordt er van een medewerker verwacht over een breed scala IT-vaardigheden te beschikken. Het is dus niet meer voldoende te weten hoe een laptop gebruikt moet worden of hoe e-mail verstuurd moet worden. De coronapandemie en de snelle groei van Artificial Intelligence hebben ervoor gezorgd dat de digitalisering is een stroomversnelling is geraakt. Gelukkig realiseren steeds meer organisaties zich dat medewerkers het waardevolste onderdeel zijn van de organisatie en dat een investering hierin van belang is.

Global skills gap

Het World Economic Forum heeft het over het ontstaan van een ‘global skills gap’ onder medewerkers. Hierbij wordt een kloof bedoeld tussen de skills die ze voorheen nodig hadden om hun werk effectief uit te voeren en de skills die ze nu nodig gaan hebben. Daarbij worden voornamelijk IT-vaardigheden bedoeld. Randstad gaat een stapje verder en voorspelt een ‘robotrevolutie’. Ze voorspellen dat in 2025 de meeste taken uitgevoerd zullen worden door machines. Hierdoor zouden veel banen overgenomen kunnen worden door robots of machines.

Geen paniek. Het betekent gelukkig niet dat de mens overbodig wordt, maar dat er een vraag ontstaat naar andere soort functies. Denk hierbij aan development engineers, AI- analisten, digitale marketingmanagers, recruiters en customer succes specialisten. 

Hard skills, soft skills & powerskills

Er wordt een onderverdeling gemaakt van hard en soft skills. Hard skill zijn vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van je taken, zoals weten hoe je bepaalde programma’s moet gebruiken of het beheersen van een taal. Normaal gesproken werden de hard skills beschouwd als de belangrijkste vaardigheden. Juist met de groei van de digitalisering zijn bepaalde soft skills een grotere rol gaan spelen, zoals het bezitten van sociale vaardigheden of creativiteit. Soft skills doen tegenwoordig dus niet meer onder voor de hard skills, daarom worden die nu ook wel powerskills genoemd. Als je het hebt over powerskills dan heb je het over bijvoorbeeld managing skills, werken in een team en communiceren met collega’s. Zo ook het kunnen analyseren van gegevens (data), kritisch zijn en beslissingen durven nemen. Stressbestendigheid en flexibiliteit zijn ook vaardigheden die nodig zijn om snel te kunnen schakelen in dit nieuwe tempo van informatieverwerking. 

Upskilling & Reskilling

Er ontstaat dus een andere manier van werken binnen organisaties. Nu is het aan de werkgever op hierop in te spelen en medewerkers de juiste trainingen aan te bieden. Dit wordt gedaan door upskilling en reskilling.

Upskilling is het aanleren van nieuwe vaardigheden: een toevoeging aan je huidige skillset. Dit kan je vergelijken met bijscholing. Bij reskilling gaat het over aanleren van compleet nieuwe vaardigheden, omdat de oude zo goed als onbruikbaar zijn geworden. Het voordeel is dat medewerkers ook zien dat er veranderingen plaatsvinden en voelen daardoor steeds meer de noodzaak om nieuwe digitale vaardigheden onder de knie te krijgen. Het WEF voorspelt dat één op de twee medewerkers reskilling nodig zal hebben. Er is dus nog wel werk aan de winkel. 

Zorg voor een optimale leeromgeving

Hoe krijg je je medewerkers mee? Als startpunt is het goed om in gesprek gaan met je medewerkers. Zo kan je beter bepalen wat ze nodig hebben om hun taken uit te kunnen voeren. Zet bijvoorbeeld een aantal functieprofielen op, zodat je kan scannen welke soort trainingen het beste bij jouw organisatie en je medewerkers past. Je kan kiezen voor klassikale trainingen, e-learnings en coaching programma’s. Bepaal vervolgens welke training specifiek geschikt is voor welke functie. 

Maak het laagdrempelig door alle nodige hulpmiddelen aan te bieden, zoals handleidingen en online tutorials. Stimuleer het leren door een leercultuur neer te zetten en beloon medewerkers voor hun inspanningen. Dit kan door het geven van bonussen, loonsverhogingen of promoties.

Een paar voorbeelden van skills die vandaag de dag onmisbaar zijn geworden:

  • Softwaretoepassingen: weten hoe je werkt met Microsoft Office-toepassingen en andere tools.
  • Cybersecurity: bewust zijn van de beveiligingsrisico’s en bedreigingen voor de organisatie en de stappen die ze kunnen nemen om deze risico’s te verminderen. Dit gaat ook over wachtwoordbeveiliging en werken met beveiligde documenten.
  • Cloud computing: medewerkers moeten weten hoe ze gebruik kunnen maken van de cloud om gegevens op te slaan, samen te werken en toegang te krijgen tot bedrijfsapplicaties.
  • Programmering: het hebben van basiskennis van programmeren en scripten. Dit om taken te automatiseren en te integreren met andere systemen.
  • Data-analyse en -visualisatie: het kunnen analyseren en visualiseren van verzamelde gegevens. Dit helpt om snelle beslissingen te kunnen nemen en trends te identificeren.

Zo krijg je de eindgebruiker mee

Als de digitale werkplek in de volledige potentie wordt toegepast, is er veel efficiencywinst te behalen. Maar dat vereist wel dat jouw organisatie de eindgebruiker meeneemt, traint en begeleidt in het gebruik en de nieuwe manieren van communiceren en samenwerken.

Download nu onze whitepaper en ontdek handige tips en tricks die helpen bij de succesvolle implementatie en acceptatie van de digitale werkplek.

Download de whitepaper