Klant cases

ICT die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg

Juzt is een grote aanbieder van specialistische jeugd- en opvoedhulp bij complexe problemen en helpt gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben. Detron leverde Juzt een nieuwe ICT-omgeving.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen

Jeroen Mulderij, Accountmanager
T: 088 44 60 000
LinkedIn

Door marktwerking en overheidsbeleid krimpt de jeugdzorg in Nederland. Voor Juzt betekent dit ambulanter werken en hoogwaardige zorg verlenen met minder mensen en middelen. De focus ligt daarbij op tweedelijns zorg; de gespecialiseerde jeugdzorg.

Van Juzt wordt verwacht dat het innovatief is en steeds met de juiste oplossingen komt. De cliënt staat daarbij altijd centraal. Om dat waar te kunnen maken, moest Juzt haar overhead beperken en de kosten waar mogelijk schaalbaar maken. Dat vraagt om een flexibele, schaalbare en toekomstgerichte ICT-omgeving, waarin medewerkers probleemloos tijd-, plaats- en device-onafhankelijk kunnen werken.

In deze case study lees je hoe Juzt omgaat met de uitdagende omstandigheden en hoe de nieuwe ICT-omgeving bijdraagt aan het leveren van hoogwaardige zorg.

Download onze klantcase over Juzt