Klant cases

Meer tijd voor het échte werk dankzij moderne ICT

Stichting Volksbond Amsterdam en Stichting Streetcornerwork zijn in mei 2016 een bestuurlijke fusie aangegaan. Detron verzorgde na een aanbesteding de nieuwe ICT-omgeving voor de fusieorganisatie.

Meer weten? Neem contact op met Jeroen

Jeroen Mulderij, Accountmanager
T: 088 44 60 000
LinkedIn

Volksbond zet zich in voor dak- en thuislozen en mensen die sociaal extra kwetsbaar zijn, door het bieden van zorg, opvang, begeleiding en dagbesteding. Streetcornerwork werkt met mensen die veelal meervoudige problemen hebben. De organisaties werken samen op het gebied van veldwerk, ambulante begeleiding, wonen en dagbesteding.

Inmiddels wordt met 270 medewerkers gewerkt en zijn er 26 locaties beschikbaar door heel Amsterdam en omstreken. De fusie ging samen met de wens om efficiënter te werken; een breder pakket diensten aanbieden tegen lagere kosten. Ambulante medewerkers, uitgerust met een tablet, gaan nu direct van de ene cliënt naar de volgende en terugkomen naar kantoor is niet meer nodig.

In deze case study lees je hoe Volksbond tijd-, plaats- en device-onafhankelijk werken mogelijk maakt en zo meer tijd creëert voor het échte werkt.

Download onze klantcase over Volksbond