Het aantal endpoints (desktops, smartphones, laptops, tablets, MacBooks) in je organisatie groeit. Dat brengt veel vragen met zich mee zoals de vraag hoe je deze endpoints nu goed beveiligt en beheert. Detron heeft de top 3 van de meest voorkomende vragen op een rijtje gezet.

Vragen over In Control? Neem contact op met Roger

Roger van Santen, voor al je vragen over managed services
T: 06 51 27 36 77
LinkedIn

Vraag 1. Hoe voorkom ik datalekken op alle verschillende endpoints die binnen mijn organisatie in omloop zijn?

Ieder bedrijf is verplicht persoonsgegevens te beveiligen. In geval van een datalek kunnen de boetes fors oplopen in het kader van de Wet Meldplicht Datalekken. Bedrijven worden geacht maatregelen te nemen inzake het beveiligen van persoonsgegevens*. Dat geldt ook voor alle persoonsgegevens op endpoints. De endpoint management-oplossing In Control van Detron helpt u het risico op een datalek via endpoints tot een minimum te beperken. In Control beveiligt de data op alle endpoints in het IT- en telecomdomein.

Vraag 2. 75% van de cybersecurity-aanvallen lopen via mobiele devices. Hoe ga ik om met deze cybersecurity-risico’s op mobiele devices?

Mobiele devices zijn de zwakste schakel in de security-keten. E-mails worden snel en makkelijk open geklikt en als deze geïnfecteerd zijn, is het kwaad vaak al geschied. Met onze endpoint management-oplossing In Control kunnen we dit voorkomen door uw webmail-omgeving te verplaatsen naar een encrypted omgeving. De eindgebruiker kan toegang krijgen tot deze encrypted omgeving, dankzij een op het mobiele device geïnstalleerde app-container.

Vraag 3. Hoe krijg ik inzicht in onze endpoints en hoe weet ik of de security software up-to-date is?

Middels een op ieder device geïnstalleerde agent, zijn alle endpoints te monitoren op software. Met de functionaliteit Asset Management krijgt u inzicht in alle devices op uw netwerk. Deze screent alle endpoints binnen het netwerk en toont ze in een overzicht. Met de module Patching minimaliseert u de security-risico’s, omdat de software op uw endpoints altijd up-to-date is. De kracht van onze endpoint management-oplossing In Control is de geïnstalleerde agent. Hierdoor geven de devices zelf aan wat er wanneer nodig is.

* Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (artikel 1, sub a, Wbp). Een persoon is identificeerbaar indien zijn identiteit redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden. Er kan een onderscheid worden gemaakt in direct en indirect identificerende gegevens. Direct identificerende gegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een persoon, waarvan de identiteit zonder veel omwegen eenduidig is vast te stellen, zoals een naam, eventueel in combinatie met het adres en de geboortedatum. Van indirect identificerende gegevens is sprake wanneer gegevens via nadere stappen in verband kunnen worden gebracht met een bepaalde persoon. Een gegeven is geen persoonsgegeven, indien doeltreffende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen, waardoor een daadwerkelijke identificatie van individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt uitgesloten (anonimisering).