Newsroom

Anthony Droppert nieuwe directeur Lifecycle Services

De snelgroeiende technologie binnen de automatisering brengt mogelijkheden, maar ook uitdagingen met zich mee. Detron Lifecycle Services bereidt zich voor op de verwachtingen in de toekomst door focus op de verlenging van de levensduur van producten. Anthony Droppert is aangesteld als directeur om richting te geven aan deze uitdaging.

Vraag naar verlenging levenscycli

De laatste jaren hield Droppert zich voornamelijk bezig met hoogwaardige technologische (IoT) oplossingen ten behoeve van de industrie. Inmiddels ziet hij de wereld in snel tempo veranderen. ‘’Internet of Things, Industry 4.0, Big Data en Robotisering met al haar nieuwe sensoring en data-generators brengt mogelijkheden, maar ook nieuwe uitdagingen teweeg’’, vertelt Droppert. Hij vervolgt: ‘’Complexiteit, security, continuïteit en hoge investeringsdrempels van specialistische infrastructuren vragen veelal om een verlenging van de levenscycli. Legacy software en hardware moeten in veel gevallen in stand worden gehouden, aangezien alternatieven niet aanwezig of te duur zijn.’’

Compleet dienstenpakket

‘’De belangrijkste verwachtingen van de industrie zijn aanzienlijke verbetering van de uptime, beschikbaarheid, efficiëntie, veiligheid, levensduur en rendement van investeringen van activa’’ aldus Droppert. ‘’Door de levensduur van producten te verlengen, is het mogelijk investeringen te verkleinen, de Total Cost of Ownership (TCO) te verlagen en daarmee het rendement op investeringen (ROI) te optimaliseren.’’ Door het aanbieden van een compleet dienstenpakket, welke de volledige levenscyclus van activa bestrijkt, kan Detron Lifecycle Services voldoen aan de vereisten van grote ondernemingen en overheidsinstanties over de hele wereld. ‘’Hier nieuwe richting aan geven, is een geweldige uitdaging’’, aldus Droppert.

Uitdagingen

‘’De maatschappelijke invalshoek met betrekking tot de circulaire economie is voor Detron Lifecycle Services uiterst belangrijk. “We blijven ons richten op het optimaliseren van de levensduur van industriële systemen en daarmee dragen wij, samen met onze partners, bij aan de verduurzaming.” Maar de grootste uitdaging is de connectie met de markt. ‘’Er liggen veel kansen voor ons in de toekomst, maar de wereld verandert snel en daar willen we op in kunnen spelen. We willen ons onderscheiden met onze oplossingen, waardoor we niet alleen de prestaties van de activa van klanten kunnen beheren, maar ook continu kunnen verbeteren.”

Over Detron Lifecycle Services

Detron Lifecycle Services B.V. is onderdeel van Detron en specialist in high-end multi-vendor reparatieservices, renovatie, Life Cycle Extension, Vendor Management en Value Added Services.

Detron Lifecycle Services is specialist op het gebied van root cause analysis (8D) en het repareren en refurbishen van alle denkbare industriële computer parts, embedded boards en power supplies. De activiteiten liggen op diverse gebieden. Denk aan servers, technologisch geavanceerde industriële automatiseringstoepassingen en computer parts. Detron is bovendien partner van IBM, de belangrijkste leverancier van tape storage solutions in de wereld. Detron draagt zorg voor alle wereldwijde IBM tapedrive repair activiteiten (exclusief de VS).