Newsroom

De ICT Roadmap: techniek is niet leidend, het ondersteunt een doel

Meer efficiency, inzicht in de bedrijfsvoering, grip op de uitgaven en een betere klantenservice; de lijst met beloftes die ICT kan inlossen is vrijwel eindeloos. Bekijk maar eens een gemiddelde website van een softwareleverancier of ICT-dienstverlener. Over de voordelen van de cloud, big data, de mobiele werkplek, unified communications of welke oplossing dan ook wordt genoeg gesproken.

Meer weten? Praat eens verder met Emile Jongboer

Chief Commercial Officer
T: 088 44 60 000
LinkedIn

Toch gaat het ook weleens mis. Bedrijven kiezen voor een fonkelende nieuwe oplossing en in de praktijk blijkt dat deze weinig voordelen oplevert, of zelfs weerstand oproept in de organisatie. Medewerkers worden bijvoorbeeld plotseling geconfronteerd met de invoering van Skype4Business en blijken daar allesbehalve enthousiast over te zijn. Het gevolg: een aanzienlijke investering in een nieuwe technologie, die uiteindelijk meer frustratie oplevert dan de beloofde voordelen.

Er bestaat dus nogal eens een kloof tussen de beloofde voordelen en de voordelen die uiteindelijk worden gerealiseerd. Zit hem dat in de te dik aangezette beloftes op de websites van leveranciers? Misschien, maar dat is niet het grootste probleem. Dat ICT wordt gezien als een doel op zich en niet een middel om een ander doel te bereiken, dat is erger.

Van facilitair naar strategisch

In de begindagen, toen we nog spraken over ‘automatisering’, was ICT een facilitaire afdeling. ICT zorgde ervoor dat de organisatie beschikte over de juiste hardware, software en netwerkcapaciteit, applicaties waren veelal gescheiden en de business deed de rest. Nu staat ICT aan de basis van alle grote management-vraagstukken van deze tijd, of het nu gaat om digitale disruptie, het verbeteren van de efficiency of de beveiliging van bedrijfskritische processen

Bedrijven denken nog te vaak (te) operationeel na over ICT. Ze willen bijvoorbeeld investeren in beeldcommunicatie, zonder dat ze zich afvragen waarom of wat voor doel dat eigenlijk dient. Zo is er een groot verschil tussen statisch vergaderen of interactief samenwerken. Het gevolg is dat er overhaaste beslissingen worden genomen die vervolgens weerstand op de werkvloer opleveren. Als de eindgebruiker niet weet waarom er ineens overgegaan wordt op Skype4Business of goed getraind en begeleid wordt, dan volgt er frustratie en weerstand.

ICT Roadmap

ICT heeft dus een verschuiving gemaakt, van een facilitaire naar een strategische rol. Verandert er iets op ICT-gebied, dan heeft dat vaak ingrijpende gevolgen voor bijvoorbeeld de bedrijfsprocessen en de klantinteractie. Het is daarom belangrijk om ICT niet meer te zien als een doel, maar als een middel. Een ICT Roadmap kan daarbij helpen.

Zo’n roadmap begint met de vraag: wat zijn de doelen van de organisatie en wat zijn de functionele wensen? Vervolgens worden daar de ICT-oplossingen bij gezocht die gaan helpen om dat doel te bereiken en deze worden gespiegeld aan de huidige situatie. Het begint met de functionele stip op de horizon, daarna volgt pas ICT (techniek is als het ware ondergeschikt) – als vervoersmiddel om de weg af te leggen naar die stip.

Een ICT Roadmap is het begin van een partnership tussen leverancier en klant. De roadmap houdt ook rekening met veranderingen in bedrijfsdoelen van de klant en met de verandering in bedrijfsprocessen (en acceptatievermogen) die nieuwe oplossingen met zich mee kan brengen. De ICT Roadmap voorkomt dat je bij veranderingen overhaast beslissingen neemt die vervolgens weerstand op de werkvloer opleveren.

Door eerst te vraag te stellen wat de bedrijfsdoelstellingen zijn die ICT moet ondersteunen, voorkom je dat je de techniek leidend maakt en daardoor zijn doel voorbij schiet.

Op de agenda van de board

Toen ICT nog automatisering heette, was de kernactiviteit het up-to-date houden van de software, hardware en het netwerk. Die tijd is voorbij; volgens sommige experts krijgen CIO’s zelfs steeds meer zeggenschap in de board. Nu ICT een strategisch onderdeel is geworden van de bedrijfsvoering, is het belangrijk om dit ook als strategisch onderwerp op de agenda van de directie te zetten.

Wij helpen bedrijven graag verder met het uitwerken van deze ICT Roadmap, zodat de gekozen oplossingen ook daadwerkelijk een impact heeft op de bedrijfsvoering.

Meer weten? Neem gerust contact met me op!