Newsroom

Wat je als IT-afdeling moet weten over de voorspellingen van Gartner

De toekomst voorspellen is iets wat menig IT-expert probeert te doen. Er zijn echter weinig experts naar wie zo goed wordt geluisterd als Gartner, als het gaat om technologische trends van de komende jaren.

Wat het analistenbureau slim doet, is een jaarlijks overzicht publiceren van de meest gehypete IT-termen van het moment - de zogeheten Hype Cycle. Daar kun je in één oogopslag zien in welke fase van de hype-cyclus fenomenen als Internet of Things, blockchain of machine learning zich bevinden (en hoe lang het naar verwachting nog gaat duren voordat deze technologieën gemeengoed worden).

Bron afbeelding: Gartner

Om een beetje orde aan te brengen in deze berg van losse trends en hypes, probeert Gartner ook deze ontwikkelingen te duiden door ze onder te brengen in categorieën of 'Megatrends':

Artificial Intelligence (AI) everywhere

Dit is een overkoepelende term die Gartner gebruikt voor alle technologieën die te maken hebben met kunstmatige intelligentie en machine learning. Nu alle grote IT-bedrijven (Google, Microsoft en IBM voorop) zwaar inzetten op de ontwikkeling van artificial intelligence, lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat deze technologie in alle aspecten van ons dagelijks leven zal terugkomen.

Transparently Immersive Experiences (TIE)

Dit is misschien wel de minst duidelijk omschreven megatrend: het gaat hier om alle technologieën die thuis en op kantoor ons leven makkelijker en spannender maken. Denk aan 3D-printen, augmented en virtual reality, connected home, maar ook technologieën als computer-brain interface (het aansturen van computers met je hersenen) en human augmentation, oftewel het ‘verbeteren’ van mensen met technologie, zoals protheses die betere prestaties leveren dan onze eigen ledematen.

Digital Platforms

Dit is de verzamelnaam van alle technologische ontwikkelingen die ervoor zorgen dat we grotere hoeveelheden data kunnen genereren en analyseren en verwerken, en de platformen die daar gebruik van maken (zoals Blockchain). Ook Internet of Things, Digital Twin, Quantum Computing en Blockchain vallen hieronder.

De voorspelling van Gartner

Grof gezegd kun je zeggen dat Gartner voorspelt dat computers en robots steeds intelligenter en kundiger worden (AI everywhere), we het menselijk lichaam gaan verbeteren en verrijken met technologie (Transparently Immersive Experience) en dat we, als soort van basisvoorwaarde, de beschikking moeten hebben over veel rekenkracht, bandbreedte, opslagcapaciteit en netwerken die mensen en data aan elkaar verbinden (Digital Platforms).

Wat heeft de IT'er hier aan?

Nu is Gartner van oudsher de partij die de IT-afdeling richting geeft voor de toekomst, maar door de nadruk op TIE lijkt het aandachtsgebied zich te verschuiven naar biotechnologie. Dat zal veel IT’ers nog vreemd in oren klinken en de wenkbrauwen doen fronzen. Op het eerste gezicht lijkt eigenlijk vooral de Digital Platforms-trend relevant voor IT, want die gaat over het leveren van rekenkracht, bandbreedte, opslagcapaciteit en netwerken - iets waar IT zich van oudsher erg comfortabel bij voelt. Maar wat voor boodschap heeft een IT-afdeling nu aan de trend dat het menselijk lichaam zal worden verbeterd en verrijkt met technologie?

Schijn bedriegt.

Met name AI, gecombineerd met thema’s als big data, deap learning en de gigantische toename aan computerkracht van de afgelopen jaren, gaan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er op het gebied van security grote stappen gezet gaan worden. Zaken als threat prevention en detection worden vele malen effectiever en efficiënter; systemen zullen zich zelfs automatisch kunnen aanpassen wanneer het gedrag of de broncode van bepaalde kwaadwillende software verandert.

Gedreven vanuit de cloud zien we dat platformen als Microsoft Azure en Amazon AWS hier al op inspelen. Azure Security Center is hier een goed voorbeeld van. We stappen steeds meer af van rule-based analytics en maken steeds vaker gebruik van AI en machine learning om data te verwerken en te analyseren. Niet alleen terwijl de data wordt gebruikt of geraadpleegd, maar ook als de data is opgeslagen – een belangrijk gegeven.

Security is slechts één van de voorbeelden. Zelfrijdende auto’s, smart factories en connected homes zijn er nog een aantal, hoewel deze minder van invloed zullen zijn op de manier hoe wij als IT-professionals met ons werk om gaan. Minder interessant is het daarom zeker niet. Daarnaast weet je nooit welke rol een bepaalde technologische ontwikkeling kan gaan spelen in de (nabije) toekomst.

Vreemde eend

De overkoepelende TIE-trend lijkt een vreemde eend in de bijt, maar Gartner stipt deze trend terecht aan. Verschillende technologische ontwikkelingen wijzen erop dat de naadloze samenwerking tussen mens en machine steeds meer een IT-onderwerp is: denk aan het toegenomen belang van intuïtieve en zelfs conversational user interfases, de opmars van slimme draagbare apparaten (zoals smartwatches) die de wereld om ons heen kunnen aansturen; IT zal steeds meer draaien om het verbeteren van de prestaties van mensen. En dat heeft het eigenlijk altijd al gedaan, maar nog nooit was de symbiose tussen mens en machine zo dichtbij. Het klinkt allemaal als toekomstmuziek, maar dat Gartner het hier zo expliciet benoemd, is een teken aan de wand.

Je zou zelfs kunnen zeggen dat TIE een logisch gevolg is van een trend die het afgelopen decennium enorm belangrijk was voor IT-professionals, namelijk het ontegenzeggelijke feit dat de gebruikerservaring van IT veel belangrijker is geworden. De digitale en fysieke wereld lopen steeds meer in elkaar over en mens en machine zullen meer en meer met elkaar versmelten.

Waar we met de opkomst van het mobiele werken werden geconfronteerd met een aantal uitdagingen rondom veiligheid, is dat hier niet anders. Sterker nog, de uitdaging wordt alleen maar groter. Miljarden apparaten zullen straks met elkaar kunnen communiceren, van de koelkast in je keuken tot aan de hoogovens van Tata Steel. En laten we de gigantische hoeveelheid data welke hierbij wordt geproduceerd vooral niet vergeten.

Veiligheid van data en de daarbij behorende fysieke infrastructuur zal de komende jaren opnieuw een hoofdrol gaan spelen - een goed onderwerp voor één van mijn volgende blogs.

Neem contact op met Detron