Newsroom

Hoe deel je kennis met z’n vijfhonderden?

Kennis delen in een kleine organisatie met 10 à 20 specialisten is vrij eenvoudig. Je nodigt iedereen uit, laat pizza’s bezorgen en brengt aan de hand van wat bulletpoints een mooie discussie op gang.

Meer weten? Praat eens verder met Herman

Herman Ronk, Management Consultant
T: 088 44 60 000
LinkedIn

Bestaat je organisatie uit meer dan 500 mensen, ieder met eigen specialisaties en kennisgebieden, dan is het delen en beschikbaar stellen van kennis een andere uitdaging. Hoe zorg je ervoor dat ieders behoefte aan vakkennis ingevuld wordt, en niet geheel onbelangrijk, hoe breng je de o-zo belangrijke kruisbestuiving tussen de verschillende kennisgebieden op gang?

Kruisbestuiving

Waarom vinden wij kruisbestuiving zo belangrijk? Als je in een organisatie werkt die het hele ICT-spectrum bedient, kan je ervoor kiezen om alle disciplines los te bekijken. Met gerichte trainingen kan je in ieder gebied de beste in de markt worden. Maar op deze wijze benut je bij lange na niet het volle potentieel van je organisatie. Ons streven is dat alle disciplines op de hoogte zijn van wat de andere organisatieonderdelen allemaal doen. En als het even kan ook nog eens samen optrekken om van elkaar te leren en elkaar te helpen. Dat zorgt er automatisch voor dat de dienstverlening naar de klant verbetert. We hebben immers alle kennis in huis om die klant te helpen met zijn vraagstukken. Maar om te voorkomen dat de klant van het kastje naar de muur gestuurd wordt, moet zijn aanspreekpunt weten waar de benodigde kennis te vinden is.

Sessies, sessies en nog meer sessies

Om alle disciplines een platform te bieden voor kennisdelingsinitiatieven, is er het Detron ICT Kenniscafé. Hier communiceren we alle trainingen en sessies die voor de gehele organisatie toegankelijk zijn. Overigens maken onze medewerkers zélf de keuze welke sessies ze willen volgen. Een manager kan natuurlijk wel zaken opnemen in het opleidingsplan van de medewerker, maar als onze Exchange Specialist een RES Workspace-sessie wil bijwonen, kan dat ook. Deze mix van specialisaties op de sessies zorgt voor interessante discussies. Iemand die dagelijks met een product werkt, doet altijd andere aannames dan iemand die het product niet of beperkt kent. Dat zorgt voor een geheel frisse blik op een bepaald onderwerp.

Kennissessies en techsessies

Voor twee van de drie typen sessies die we organiseren, is deze discussie belangrijk. Bij de kennis- en techsessies sturen we aan op discussie-elementen om de aanwezigen intensief te betrekken. In het geval van een kennissessie werken we met een eigen of externe spreker die een onderwerp uit zijn of haar vakgebied toelicht. Dit geeft ‘een kijkje in de keuken’ aan iedereen die daarin geïnteresseerd is.

Deze sessies sluiten we meestal af in onze kroeg, waar we nog even napraten. Dit deel van de avond is vaak het interessantst. Je ziet mensen naar elkaar toe trekken om hun concrete ervaringen en vraagstukken te delen. Ook zie je dat de verschillende kennisgebieden veel meer raakvlakken hebben dan vooraf gedacht.

Bij de techsessies pakken we een relatief klein onderwerp aan. We spreken veel minder over het onderwerp, maar leggen de focus op de demo’s of het daadwerkelijk aan de slag gaan met de soft- of hardware. Deze sessies lenen zich perfect voor het opdoen van concrete ervaringen met systemen, maar worden minder bezocht door deelnemers van buiten de desbetreffende specialisatie.

Trainingen

De organisatie van de sessies gebeurt meestal vanuit de desbetreffende kenniszuil door een business developer. Samen met een specialist geeft hij de inhoud vorm. Sessies kunnen ook door een leverancier aangeboden worden, maar hierin zijn we terughoudend.

Trainingen zijn een ander verhaal, omdat deze veel meer tijd en energie vergen. We plannen deze zo veel mogelijk in de avonduren, wat een flinke tijdsinvestering van de medewerker zelf vraagt. Daarnaast schakelen we vaak een externe trainer in, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Het streven is dan ook om alle trainingen met een certificering af te ronden. Inschrijven voor trainingen staat in principe vrij, maar er is wel goedkeuring van een leidinggevende nodig.

Bootcamps

Tot slot zijn er de bootcamps; sessies op zaterdag (en soms zaterdag én zondag, incl. overnachting), gericht op diepgaande kennis over een onderwerp, techniek of juist een onderwerp dat maar licht gerelateerd is aan ons werk.

De eerste soort bootcamps zijn verkapte trainingen, waarbij we in korte tijd tijdens een groot aantal workshops ingaan op alle aspecten van een bepaalde techniek. Het streven is dat iedereen die meedoet, naar huis gaat met voldoende kennis om daadwerkelijk met de techniek aan de slag te kunnen.

De andere bootcamps zijn inspiratiesessies, waarin collega’s eens kunnen werken met technieken die ze in hun dagelijks werk niet tegenkomen. Denk bijvoorbeeld ook aan een workshop solderen en programmeren, waarbij je aan de slag gaat met het bouwen van een controller voor het aansturen van een led-strip. Niet alleen leuk, maar vooral bedoeld om collega’s te interesseren in het programmeren/scripten, wat regelmatig terugkomt in ons werk.

Samen succesvol zijn

Het delen van kennis en alles wat daarbij komt kijken, moet je niet forceren. Je kan mensen erop wijzen, maar de drive om je kennis te verbreden is wel een belangrijke eigenschap in de ICT. Mensen verplichten tot sessies gaat ten koste gaan van de sfeer en de beleving van welwillende collega’s. Wat wij wel kunnen doen, is sessies faciliteren en de optimale omstandigheden creëren. Onze medewerkers moeten zelf de energie en drive meebrengen om bij te dragen aan het succes van hun eigen carrière, onze organisatie en zeker niet als laatste: het succes van onze klanten!

Meer weten? Neem dan contact op met Herman

Jouw bericht