Newsroom

ICT is al ingewikkeld genoeg, dus standaardiseer (zegt ook Gartner)

Onlangs vond de Gartner Enterprise Architecture & Technology Innovation Summit plaats in London. Detron was erbij en wij delen onze bevindingen.

Meer weten? Praat verder met Ronnie

Ronnie Berkhof, ICT Architect
T: 088 44 60 000
LinkedIn

Er is geen organisatie ter wereld die zoveel invloed heeft op de manier waarop de IT-sector naar de toekomst kijkt als Gartner. Zeker als het gaat om trends voor de komende drie tot vijf jaar, worden de voorspellingen en analyses van dit analistenbureau (terecht) erg serieus genomen.

Tijdens de Enterprise Architecture & Technology Innovation Summit van Gartner, waar ik onlangs bij aanwezig mocht zijn, kwamen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod; van de veranderende rol van de Enterprise Architect, CTO en CIO, tot augmented en virtual reality, blockchain, IoT, big data, de unified workspace en artificial intelligence.

De belangrijkste thema's voor de komende jaren waren grofweg in te delen in drie categorieën: data, mobiliteit en veiligheid. Nieuw zijn deze ontwikkelingen niet, maar ze zullen de komende jaren wel degelijk een belangrijke rol blijven spelen, zo onderstreepte Gartner nog maar eens.

Data

Het belang van data hangt met name samen met de opkomst van Internet of Things (IoT). De verwachting is dat de hoeveelheid data die hiermee gepaard gaat van een ongekend hoog volume zal zijn. Ook de toename van mobiele werkers maakt het voor veel organisaties lastig om alle betrokken apparaten (inclusief de data die ze genereren en gebruiken) onder controle te krijgen en te houden.

Mobiliteit

Gartner voorspelt al jaren dat er in 2020 miljarden apparaten wereldwijd met elkaar verbonden zullen zijn. De verwachting is dat 60 procent van de alledaagse werkzaamheden in 2021 op meerdere apparaten (drie tot vijf apparaten per persoon) zullen worden uitgevoerd. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van nu.

Mede als gevolg hiervan neemt het aantal vaste desktops/werkplekken de komende twee tot drie jaar af met opnieuw 14 procent. De logische vraag die hieruit voortvloeit, is of organisaties hier nu al voldoende op zijn voorbereid.

Hoe serieus we de ontwikkelingen rondom IoT en mobiliteit (het altijd en overal online en productief kunnen zijn) ook nemen, de algehele verwachting is dat we de uiteindelijke impact op onze bedrijfsvoering en de onderliggende architecturen nog steeds onderschatten, met alle gevolgen van dien.

Veiligheid

De groei van data, het aantal en het type connected devices brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals: waar en hoe wordt deze data opgeslagen? Wie heeft er vervolgens toegang? Hoe vindt communicatie tussen de verschillende apparaten plaats en hoe zorgen we ervoor dat al deze apparaten realtime worden gemonitord en tijdig worden voorzien van de laatste beveiligings-updates en overige software patches? Hoe gaan we om met het verlies van een laptop, tablet en/of smartphone? Maar ook, kunnen we voorkomen dat bepaalde data wordt opgeslagen of gedeeld met anderen of tussen specifieke applicaties?

Standaard

ICT is al ingewikkeld genoeg. En hoewel er verschillende oplossingen bestaan waarmee we (al is het maar een deel van) de bovengenoemde problemen te lijf kunnen gaan, is er een groeiende behoefte aan simpliciteit en integratie; een overzichtelijke management console vanuit waar we op intuïtieve wijze ons volledige ICT-infrastructuur - mobiel en vast - kunnen inventariseren en vervolgens beheren.

"De boodschap van Gartner is duidelijk: zorg voor een uniforme en gestandaardiseerde manier van werken"

Ons antwoord

In Control. Een managed service voor mobiele apparaten, desktops, laptops (inclusief Mac), serversystemen en zelfs kassa’s. Eigenlijk kun je met In Control ieder apparaat of endpoint, dat via een IP-adres is verbonden met je netwerk, beheren vanuit één centrale management interface. Onafhankelijk van het gebruikte besturingssysteem. Medewerkers werken zo altijd en overal veilig, betrouwbaar en op elk gewenst apparaat én je hebt een centrale CMDB voor zowel telecom als IT. Het beheer en de configuratie regel je zoals je zelf wilt. Naar keuze levert Detron eerste-, tweede- en derdelijns supportservices. Ook het leveren en/of vervangen van (tijdelijke) hardware is onderdeel van In Control.

In Control is modulair opgebouwd. Je bepaalt zelf welke functionaliteiten je wenst op het gebied van lifecycle, hardware en software inventory, patch, compliance en bescherming. Binnen In Control is alle kennis en kunde gebundeld. De ICT-operatie binnen je organisatie kan hierdoor sneller reageren, ook bij relatief simpele configuratie-aanpassingen. Juist die nemen vaak onnodig veel tijd in beslag.