Newsroom

'Unified Communication & Collaboration draait om de medewerker'

Collega's chatten met elkaar, houden videoconferences en werken digitaal met elkaar samen aan en in bestanden.

Meer weten? Praat eens verder met Emile Jongboer

Chief Commercial Officer
T: 088 44 60 000
LinkedIn

Waar de digitale revolutie eerst ervoor zorgde dat kenniswerkers op afstand konden werken en met elkaar konden communiceren, krijgen nu ook verpleegkundigen en monteurs op afstand veel meer mogelijkheden om digitaal samen te werken en data te delen, zodat ze hun werk beter kunnen doen. De verzameling aan technieken, functionaliteiten, apparaten en netwerken wordt ook wel Unified Communication & Collaboration (UC&C) genoemd. Hoe kies je als organisatie de juiste oplossing voor je organisatie en hoe ondersteunt het jouw bedrijfscultuur?

Detron Destination Tomorrow seminar, thema Unified Communications & Collaboration, oktober 2017

Om antwoord te krijgen op die vraag, organiseerde Detron voor de derde keer dit jaar het seminar Destination Tomorrow met het thema Communication & Collaboration. Marktpartijen ontmoeten elkaar bij Destination Tomorrow om met elkaar ervaringen uit te wisselen en een blik op de toekomst te werpen. De sessie over UC&C vond op 25 oktober plaats in het compleet verbouwde Museum voor Communicatie in Den Haag. Die locatie was niet geheel toevallig, want het museum heeft als doel om bezoekers het heden, verleden en toekomst van communicatie te laten ervaren. Het draait in het museum niet om de vormen van of technieken voor communicatie, maar juist om de impact ervan.

Technologie om beter met elkaar samen te werken

De parallel naar UC&C is daarom direct te maken, want ook bij UC&C draait het niet zozeer om de middelen die het mogelijk maken, maar veel meer om hoe mensen het dagelijks gebruiken. Dat verschilt per beroepsgroep, leeftijdsgroep en plaats. Daardoor wordt UC&C vooral een geïntegreerde totaaloplossing die van invloed is op veel processen binnen de gehele organisatie, waarbij communicatie slechts een onderdeel is van het dagelijkse proces. Waar het bij Unified Communication (UC) dus vooral gaat over werken op afstand, komt er bij UC&C veel meer bij kijken. "Het gaat om het beter en slimmer samenwerken met een diversiteit aan technologieën op basis van data", vertelde Todd Abbott, Executive VP Global Sales bij Mitel. Hij vertelde vooral over de visie op UC&C vanuit een applicatie-perspectief. Abbott richtte zich in zijn verhaal op de wereldwijde ontwikkelingen van UC&C en vertelde dat we aan de vooravond staan van een nieuwe revolutie door het Internet of Things en de data die beschikbaar komt voor analyse.

De markt is nog niet volwassen

UC&C wordt dus het fundament waardoor organisaties nieuwe verdienmodellen kunnen ontwikkelen om concurrerend te blijven in deze markt. Veel leveranciers onderschrijven die waarde van UC&C, want het landschap van deze ontwikkeling is erg divers. Volgens Abbott is dat een teken dat de markt nog niet volwassen is en er veel kansen liggen om te groeien in deze snelgroeiende markt met maar liefst 29 procent groei.

De spelers die de concurrentiestrijd winnen zijn, volgens Abbott, de bedrijven die ervoor zorgen dat medewerkers snellere en betere beslissingen kunnen nemen op basis van data. "Het verzamelen en analyseren van de data is daarbij een eerste stap, het gaat om wat je met die data doet. Dan maakt het niet uit of je platform A of B aanbiedt, maar het gaat om de behoefte binnen het bedrijf en hoe je die het beste kunt invullen. Dat is waar UC&C echt om draait", zei hij.

UC&C begint bij de medewerker

Volgens Abbott is de techniek achter UC&C van secundair belang: "Het gaat vooral over wat je kunt doen om medewerkers beter te kunnen laten werken." Datzelfde punt werd tijdens het seminar ook gemaakt door Hans van der Meer, Business Manager Office 365 bij Microsoft. "Hoe zorg je dat de medewerkers nieuwe ideeën bedenken en delen binnen of buiten de keten, om ze daadwerkelijk om te zetten in een plan of model, zodat er nieuwe diensten kunnen worden ontwikkeld? Voor mij begint UC&C bij het gedrag en de behoeften van de medewerker."

Mensen zoeken elkaar nu eenmaal op in hun werk en willen informatie met elkaar kunnen delen. Ze zijn gewend aan gratis diensten als Dropbox en ze verkiezen gebruiksgemak vaak boven mogelijke risico's voor de organisatie. "Verbieden heeft geen zin, want dan werken ze met allerlei omwegen om het toch voor elkaar te krijgen. Omarm de technologie en hoe mensen het willen gebruiken", was zijn advies. Volgens Van der Meer werken mensen op een bepaalde manier vanuit gewenning en niet omdat het bedrijf een oplossing beschikbaar stelt. "Het gedrag van mensen verandert niet door een tool wel of niet aan te bieden."

Ieder middel een eigen doel

Organisaties moeten kijken naar de gebruikers en daar de tools op moeten afstemmen, vooral bij UC&C waar mensen op een andere manier moeten gaan samenwerken. "Er is niet één oplossing voor alle communicatievraagstukken. Het gaat om het gedrag en de gewenning van medewerkers, want de tool is geen oplossing voor een bepaald probleem. Ieder communicatiemiddel heeft een ander doel en dus moet je ze ook zo gebruiken", besloot hij.

Hoewel Mitel en Microsoft vanuit een andere perspectief kijken, zijn er meer overeenkomsten dan verschillen als het gaat om de juiste UC&C-strategie. Hoe je het ook bekijkt, uiteindelijk draait het maar om één belangrijk punt: het gaat om de behoefte van de medewerker en daar speel je zo goed mogelijk op in met de juiste middelen en oplossingen. Voor organisaties is het dus belangrijk om eerst goed te luisteren naar de medewerkers en dan pas te kiezen voor de juiste tools om UC&C mogelijk te maken.

Wil je meer lezen over Unified Communication & Collaboration? Lees hier verder en download onze whitepaper.  

Neem contact op met Detron