Nederland is net als de rest van de wereld getroffen door de uitbraak van het COVID-19 virus. In de eerste plaats is het persoonlijk leed wat hierdoor is ontstaan en zal worden veroorzaakt, de primaire zorg van iedereen. Het is echter van groot belang dat ook organisaties in Nederland kunnen blijven functioneren om daarmee bij te dragen aan de heersende situatie én om continuïteit te bieden aan haar medewerkers en relaties die afhankelijk zijn van die organisaties.

Om bovenstaande reden leg ik u dan ook graag uit op welke wijze Detron omgaat met de huidige situatie en hoe wij onze dienstverlening aan u blijven garanderen.

Allereerst is onze grootste zorg onze medewerkers. Deze werken dan ook zoveel als mogelijk vanuit hun eigen veilige thuisomgeving. Daar waar medewerkers op één van onze kantoren moet zijn om werkzaamheden te verrichten, hebben wij gezorgd dat alle disciplines in meerdere teams worden ingezet op verschillende tijdstippen en locaties. Diverse afdelingen hebben geen fysiek contact meer met elkaar totdat deze situatie onder controle is. Hierbij houden wij uiteraard ook rekening met contacten met leveranciers en derde partijen. De veiligheid van onze medewerkers staat voorop.

Uiteraard blijven wij bereikbaar

Detron blijft bereikbaar via de voor u bekende contactmogelijkheden. Onze kantoren zijn open, maar wel zo veel als mogelijk gesloten voor niet strikt noodzakelijke bezoeken. Door het gebruik van alle denkbare ICT-middelen zijn wij in staat om met u en onze medewerkers te blijven communiceren.

Bezoeken van onze medewerkers aan uw organisatie

Daar waar het noodzakelijk is voor het borgen van uw continuïteit van ICT-werkzaamheden op uw locatie, verrichten onze medewerkers deze werkzaamheden bij u op uw locatie wanneer deze niet remote zijn op te lossen. Hierbij hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en eventuele verdere instructies van ons kabinet. Uiteraard nemen wij hierbij uw beleid inzake bezoeken van derden in acht en voeren zo nodig overleg met u over eventuele andere oplossingen wanneer dit noodzakelijk mocht blijken.

Onze relatiemanagers zullen zoveel als mogelijk op afstand werken en gebruikmaken van de hen ter beschikking zijnde ICT-middelen om contact te hebben. Slechts wanneer de situatie hierom vraagt en u als organisatie hiermee instemt, zullen deze medewerkers u bezoeken.

Hygiëne

Uiteraard doen wij er alles aan om ook onze klanten en relaties veilig en gezond te houden. Onze collega’s in de kantoren volgen daarom de hygiëneregels zoals die zijn opgesteld door het RIVM. Zo blijven zij bijvoorbeeld thuis bij verkoudheidsklachten en schudden zij geen handen met klanten en relaties. We doen ons uiterste best om besmettingen van collega’s, klanten en relaties te voorkomen.

Wij realiseren ons terdege dat deze tijd een enorme impact heeft op u als mens en uw organisatie. Detron zal zich daarom blijven inspannen om u en uw organisatie op een professionele wijze te kunnen blijven voorzien van een belangrijk instrument; uw ICT-omgeving.

Uiteraard ben ikzelf en mijn collega’s binnen Detron beschikbaar voor vragen over dit bericht of over hoe we u verder kunnen helpen met uw ICT-behoefte.

Heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Met een vriendelijke groet,

Detron ICT Groep
Tom Tank
CEO
06 2000 6002
Tom.Tank@detron.nl