Over Detron

Certificeringen

Kwaliteit, milieu en veiligheid hebben we hoog in het vaandel staan. Dat laten we jaarlijks onafhankelijk toetsen. Detron is ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.

ISO 9001

Sinds 1997 is het kwaliteitsbeleid van Detron ISO 9001 gecertificeerd. Ieder jaar krijgen we een grondige controle-audit.

Continu streven naar kwaliteitsverbetering

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Zo moet dit beleid op papier staan en gecommuniceerd worden naar alle medewerkers.

De organisatie dient verder te zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan:
• de eisen en wensen van de klanten;
• de wettelijke eisen die van toepassing zijn op de producten en diensten van de organisatie.

En tot slot moet de organisatie haar bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

ISO 9001:2015

ISO 14001
Het milieubeleid van Detron voldoet sinds 2007 aan de ISO 14001 normen. Ieder jaar worden we onderworpen aan een strenge keuring.

MVO gerichte milieuprestaties

Het milieubeleid van Detron is er op gericht de milieuprestaties van het bedrijf op een maatschappelijk verantwoord peil te brengen en te handhaven. Hiervoor zijn doel- en taakstellingen vastgesteld. Detron geeft het milieubeleid nader inhoud door werkprocedures, taken en verantwoordelijkheden vast te leggen. Zo is er een speciaal beleid voor rijgedrag en brandstofgebruik om het energieverbruik te verminderen. Ieder jaar vindt er een controle plaats of het systeem goed functioneert.

Overeenstemming met wetgeving

Ingezamelde elektronische apparatuur wordt op milieuverantwoordelijke wijze hergebruikt. Dit proces is in overeenstemming met de WEEE, de Europese regelgeving voor afval van elektronische apparatuur. Daarnaast heeft Detron maatregelen getroffen voor het naleven van de RoHS: de Europese wetgeving op het gebied van gebruik van schadelijke stoffen.

ISO 14001:2015

ISO 27001 en NEN 7510
Detron is ISO 27001 en NEN-7510 gecertificeerd na een grondige externe audit. Detron voldoet hiermee aan de strenge criteria op het gebied van informatiebeveiliging en zorgprocessen.

Bescherming van waardevolle en vertrouwelijke gegevens
De klanten van Detron, die bijvoorbeeld het technisch beheer van hun IT en telecom hebben uitbesteed, verwachten een betrouwbare service, ook met betrekking tot de bescherming van informatie. Dit vormde de aanleiding voor Detron om een Information Security Management System op basis van de strenge criteria van de ISO 27001-norm op te zetten. De certificering garandeert dat Detron de waardevolle en vertrouwelijke gegevens van haar klanten beschermt.

Bedrijfsrisico's afdekken
Het ISO 27001 certificaat is een bewijs dat een organisatie voorzorgsmaatregelen heeft genomen om gevoelige informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking. Het certificaat wordt als een zeer belangrijke graadmeter voor het niveau van informatiebeveiliging gezien.

Speciale aandacht voor de zorg
Het NEN 7510 certificaat is het bewijs dat de beschikbaarheid , integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie voor verantwoorde zorg gewaarborgd is. Juist organisaties uit de zorgsector verwachten een betrouwbare service met betrekking tot de bescherming van de informatie. Met het NEN 7510 certificaat kan Detron klanten in de zorg nog beter bedienen.

Verzekerd van optimale vertrouwelijkheid, integriteit en continuïteit
CEO Tom Tank: "Detron spant zich in om de ICT-omgevingen van klanten zorgvuldig te beheren en onderhouden. Het ISO 27001 certificaat bevestigt dat Detron de interne processen op orde heeft zodat klanten optimaal worden bediend. Detron neemt de verantwoordelijkheid op het gebied van informatiebeveiliging serieus. Dit zeggen wij niet alleen, maar tonen we met deze certificering ook aan."

NEN 7510:2017

ISO/IEC 27001:2013