Over Detron

Visie en Missie

Succesvol ondernemen in de ICT betekent goed nadenken over wat je wilt, continu bijsturen waar nodig en gewoon keihard werken. Zo zien wij het.

Visie

ICT is een primaire behoefte van mensen en organisaties om efficiënt samen te kunnen werken en optimaal te presteren.

Alles en iedereen is tegenwoordig met elkaar verbonden, mede dankzij het Internet of Things. We bepalen zelf op welke manier we willen communiceren, (samen)werken en zelfs leven. We zijn digital nomads geworden!

De technologie die we hierbij gebruiken, maakt een steeds belangrijker onderdeel uit van ons leven en maakt samenwerken steeds makkelijker. Dit geldt voor mensen die onderling samenwerken, machines/apparaten die met elkaar communiceren én voor de communicatie tussen mensen en machines/apparaten. De technologie die we hiervoor gebruiken moet uiteraard goed beschermd worden. Aan privacy en bescherming van gegevens worden steeds hogere eisen gesteld.

In het tijdperk van digitale transformatie, waarbij het individu het tempo bepaalt, zijn regie, kennis en kunde nodig van de functionele behoeftes en de vertaling hiervan naar relevante ICT-oplossingen. Dit vraagt om een nieuw type dienstverlener, die in staat is om de gap te dichten.

Missie

Detron wil mensen en organisaties met relevante ICT-oplossingen efficiënt laten samenwerken en optimaal presteren. Overal, altijd en veilig.

Wij helpen klanten bij het succesvol runnen van hun organisatie met behulp van relevante ICT-oplossingen. Onze rol is om samen met de klant te werken aan een ICT-strategie, die gericht is op de ondersteuning van (i) de mensen werkzaam in de organisatie en (ii) de (primaire) bedrijfsprocessen van de organisatie. Wij helpen onze klanten om altijd en overal op een veilige manier te beschikken over hun applicaties en data.

ICT voor Samenwerkers

Organisaties zijn sterk afhankelijk van ICT. Om slimmer (samen) te werken, om hun productiviteit te verbeteren en om optimaal bereikbaar te zijn. Dat vraagt om een gedegen en betrouwbare ICT-partner. Die je ontzorgt en de regie neemt over je ICT-omgeving, op locatie, uit de cloud of hybride. Een partner ook, die altijd minimaal een stap verder denkt en je de weg wijst naar de beste oplossingen. Die onafhankelijk adviseert, integreert en beheert. Dat is Detron!

Werken bij Detron

Detron wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen, zowel op technisch als persoonlijk vlak. Ook wat betreft compensation & benefits zetten we continu een moderne en toekomstbestendige regeling neer. Een regeling die aansluit bij de wensen van onze huidige en toekomstige medewerkers. Vind onze vacatures op: Werken bij Detron