Thema's

Detron zorg-ICT: de mens altijd centraal

Marktwerking en thuiszorg, maar ook politieke en financiële uitdagingen. Als zorginstelling sta je voor veel uitdagingen. Lees hier hoe wij je kunnen helpen met het zorgproces.

Meer weten? Neem contact op met Jan-Joris

Jan-Joris de Wolf, Healthcare specialist
T: 088 4461 476
LinkedIn

 

Bel b.g.g. met Bas, gesprekspartner End-Point Management en telefonie
T: 06 14226622

De mens centraal: cliënten én medewerkers

Meer zorg leveren met minder mensen; dat is de uitdaging waar de zorg voor staat. Automatisering van het zorgproces lijkt hierop het antwoord, zonder de menselijke kant van de zorg uit het oog te verliezen. Slimme ICT helpt medewerkers om flexibel en efficiënt te werken. Aan het bed, op kantoor, thuis, onderweg, waar dan ook. Technologische oplossingen zoals domotica, alarmering, leefcirkels, dwaaldetectie en preventie stellen kwaliteit van leven, zelfstandigheid en eigen regie van de cliënt centraal.

Zorguitdagingen van nu

De zorg is continu in beweging en wordt steeds meer gedomineerd door vraaggestuurde zorg en budgetregels. Dit in combinatie met een steeds grotere vraag naar flexibiliteit. Neem daarbij de extra uitdaging van extramuralisering en minder personeel. Slimme ICT kan je daadwerkelijk vooruit helpen. Het is fijn om met een full-service dienstverlener te werken die je uitdagingen begrijpt, meedenkt en beschikt over eigen, veilige datacenters in Nederland.

Inspelen op veranderende zorgbehoeften

Senioren die langer zelfstandig blijven wonen. dementerende ouderen, verstandelijk gehandicapten, woongroepen en zorgboerderijen. Met een flexibel en slim zorgsysteem en cliëntgebonden oplossingen speel je optimaal in op veranderende zorgbehoeften.

Moeten we ons zorgen gaan maken over de zorg?

Sommigen maken zich zorgen over de toenemende vergrijzing en de druk op zorgprofessionals, die dat mee zich meebrengt. Anderen zijn juist heel positief, vanwege de vele innovaties die er op dit moment plaatsvinden.

Lees de blog

Waar kunnen wij je bij helpen?

Wij kunnen je helpen om de totale communicatie binnen je organisatie in kaart te brengen, te koppelen en te integreren. Hierbij behoort een toegankelijk en eenvoudig ICT-beheer. Denk aan een optimale bereikbaarheid en aan tijd-, plaats-. En device-onafhankelijk werken. Veiligheid en continuïteit staan hierbij centraal. Op deze manier denken wij mee om het zorgproces efficiënter te maken en een zorginfrastructuur te realiseren waar iedereen gebruik van kan maken: zorginstellingen, professionals, mantelzorgers, woningbouwverenigingen, wijkalarmeringen en natuurlijk de cliënten zelf.

Wij adviseren, leveren, implementeren en beheren.  Hoe doen we dit? Met het Slim Langer Thuis Concept bijvoorbeeld.

 

Neem contact op met het Detron zorgteam

Enkele van onze klanten uit de zorg