Thema's

IoT biedt kansen voor de industrie

IoT biedt interessante kansen op financieel, management en technisch gebied. Als ervaren ICT-partner in de industrie is Detron graag jouw IoT-system integrator.

Meer weten? Praat verder met Robbert

Robbert van Hagen, Director Business Development
T: +31 (6) 20445565
M: Robbert.van.Hagen@detron.nl

 

LinkedIn

Alles draait om verbinden

Alles en iedereen is tegenwoordig met elkaar verbonden, mede dankzij IoT. De technologie die we hierbij gebruiken, is bepalend voor de manier van samenwerken. Dit geldt voor mensen, maar zeker ook voor machines en apparaten die met elkaar communiceren én voor de communicatie tussen mensen en machines en/of apparaten. IoT biedt interessante kansen vanuit financieel, management en technisch perspectief.

Financiële, technische en managementvoordelen

Vanuit financieel oogpunt kan IoT je helpen bij winstvergroting door meer efficiency in de productie. Daarnaast creëer je meer inzicht in kengetallen omtrent de operationele kosten, controle over processen, voorspelbare kosten en minder energieverbruik. Denk vanuit managementoogpunt aan de beschikbaarheid van relevante data, kwaliteitsverbetering, meer veiligheid, tracebility van producten en HR. De technische voordelen liggen in het voorkomen van downtime, productie-optimalisatie, minder restmateriaal en eenvoudiger beheer en support.

Regie, kennis en kunde

Internet of Things verbindt apparaten (things) met een netwerk (vaak het internet) om gegevens uit te wisselen. Doel hiervan is om processen veiliger en efficiënter te laten verlopen. De technologie die we hiervoor inzetten, moet goed beschermd worden. Aan de privacy en bescherming van gegevens worden immers steeds hogere eisen gesteld. Dit vraagt om regie, kennis en kunde van de functionele behoeftes en de vertaling hiervan naar relevante ICT-oplossingen.

Detron als IoT-system integrator

Het succes van een IoT-project staat of valt met de juiste connecties tussen applicaties, connectiviteit, infrastructuur en sensoren. Om dat te realiseren, is het verbinden van de juiste partijen cruciaal. Bij uitstek een rol voor een deskundige en ervaren system integrator, zoals Detron. Niet alleen is de rol van system integrator ons op het lijf geschreven, ook zijn we al decennialang actief als leverancier van ICT-oplossingen in de industrie.

Onze IoT-partners

Succesvolle IoT-projecten in de industrie vragen om sterke partnerships. Als IoT-system integrator nemen wij graag de regie en zijn we het aanspreekpunt voor onze klanten. Met deze partners werken we samen:

Daarom Detron voor IoT in de industrie

  • Ervaren leverancier van ICT-oplossingen in de industrie
  • Geïntegreerde aanpak van IT en telecom
  • Specialist op het gebied van security
  • Slimme en betaalbare oplossingen op het gebied van connectivity
  • 24/7 support en service
  • Lifetime support; marktleider op het gebied van lifecycle services
  • Netwerk van sterke strategische IoT-partners

Samen met Detron

Wil je van gedachten wisselen over de kansen van IoT voor jouw bedrijf? Als IoT-system integrator staan we je terzijde in elke fase van je project: van IoT-conceptontwikkeling en het doorrekenen van je businesscase tot en met de uitvoering en het operationeel beheer.

 

Neem contact op met Detron