Hier vind je alle actuele storingen en verholpen storingen.

Er zijn op dit moment geen storingen bekend.

Storing Microsoft

Laatste update: 26 januari 2023 09:00 uur

Storing is verholpen

Er is momenteel een storing bij Microsoft. Hieronder de berichtgeving van Microsoft:

Gebruikersimpact: Gebruikers hebben mogelijk geen toegang tot meerdere Microsoft 365-services.

Impact treedt op bij de volgende services, maar is niet beperkt tot hen:

  • Microsoft Teams
  • Exchange Online
  • Outlook
  • SharePoint Online
  • OneDrive for Business
  • Microsoft Graph
  • PowerBi
  • M365 Admin Portal 

Huidige status: Microsoft heeft het probleem geïsoleerd tot een probleem met de netwerkconfiguratie en ze analyseren de beste mitigatiestrategie om het probleem aan te pakken zonder extra impact te veroorzaken. Microsoft zal meer informatie verstrekken zodra aanvullende informatie beschikbaar is.

Impactbereik: elke gebruiker die wordt bediend door de getroffen infrastructuur heeft mogelijk geen toegang tot meerdere Microsoft 365-services.

Storing Outlook

Laatste update: 7 februari 2022 11:00 uur

Storing is verholpen

Momenteel ervaren meerdere klanten problemen omtrent Outlook. De storing betreft het versturen en ontvangen van e-mails.

Dit is inmiddels geëscaleerd bij onze derde partij met de vraag om dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Op dit moment kun je echter nog hinder ervaren van deze storing.

We zullen je op de hoogte houden van nieuwe informatie omtrent de storing of wanneer deze is verholpen. Mocht je vragen hebben, kun je terecht bij je account- of servicemanager.