Waardenburg, 29 mei 2012. Detron ICT & Telecom Groep (Detron) heeft deze week nieuwe financieringsfaciliteiten afgesloten met haar huisbankier Rabobank, ter grootte van € 20,5 miljoen. De nieuwe financieringsfaciliteiten vervangen de bestaande.
 

Detron ICT & Telecom Groep (Detron) heeft deze week nieuwe financieringsfaciliteiten afgesloten met haar huisbankier Rabobank, ter grootte van € 20,5 miljoen. De nieuwe financieringsfaciliteiten vervangen de bestaande.

De nieuwe afspraken voorzien onder meer in een grotere werkkapitaalfaciliteit. Deze faciliteit sluit goed aan bij het huidige omzetniveau van Detron, dat is gestegen van €87 miljoen in 2009 tot de geprognosticeerde € 120 miljoen in 2012.

Daarnaast zijn nieuwe afspraken gemaakt over het restant van de leningen die Detron in de periode 2008 tot en met 2011 met de Rabobank is aangegaan ten behoeve van enkele overnames. Deze leningen worden thans over een nieuwe looptijd van 5 jaren afgelost. De nieuwe afspraken zullen ertoe leiden dat de financieringsdruk voor Detron afneemt.

“De nieuwe financieringsarrangementen met onze huisbank Rabobank sluiten goed aan bij de huidige bedrijfsvoering van Detron, ook in het licht van de huidige marktomstandigheden. Detron staat er goed voor en met de nieuwe financieringsafspraken kunnen we nog beter werken aan de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening en de realisatie van onze groeiambities”, aldus George Banken, CEO van Detron ICT & Telecom Groep.