De digitale werkplek is essentieel voor jouw HR-afdeling! Waarom? De wereld van Human Resources heeft al jaren de nodige uitdagingen zoals de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt. Er wordt momenteel met man en macht gestreden om de juiste mensen aan te trekken. Hiervoor worden flinke budgetten ingezet, terwijl ook op het gebied van ICT harde euro’s worden geïnvesteerd om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Maar er is een sterk verband is tussen de belangen van de IT-afdeling en HR? Sterker nog, wist je dat ICT écht van meerwaarde kan zijn in het aantrekken en vooral het behouden van goed personeel?

Continuïteit door digitale werkplekken

Waar ICT en HR elkaar ontmoeten? Denk aan digitale werkplekken! De werknemer moet ICT inzetten voor zijn/haar werk om de continuïteit te waarborgen, waar ICT de gebruiker moet versterken in het doen van zijn/haar werk om de continuïteit juist te waarborgen.

Een organisatie draait tegenwoordig op een IT-infrastructuur die de business kan maken of kraken. Een simpel voorbeeld is een logistieke organisatie waarvan het complete planningssysteem uitvalt. Het gevolg is dan vaak niet te overzien. IT omvat tegenwoordig veel meer onderdelen van de organisatie dan alleen de applicaties. Het betreft de (cloud)server tot en met de simpele headsets; het is allemaal onderdeel van de digitale werkplek van een medewerker. Dit moet simpelweg functioneren, want anders staat de organisatie stil.

Ondertussen is HR bezig met hetzelfde doel op hun specialiteit: de mens. Wat is immers een organisatie zonder haar mensen? De werkplek staat klaar, maar de kandidaten moeten eerst gevonden worden en vóóral ook behouden worden. HR haalt hiervoor alles uit de kast.

Het effect van ICT, waaronder een digitale werkplek, op de tevredenheid van werknemers

HR-afdelingen zijn tegenwoordig intensief bezig om de juiste talenten (jong en oud) aan boord te brengen, terwijl de digitale werkplek nog niet is gerealiseerd is voor deze talenten. Is dit volledig toe te rekenen aan de IT-afdeling? Nee. Maar iedere beperking voor de medewerkers, van trage laptops tot onbeantwoorde vragen over basic functionaliteiten van het mobiele toestel of Microsoft Teams, dragen niet bij aan de werknemerstevredenheid. En juist de werknemerstevredenheid bepaalt in grote mate of iemand openstaat voor een switch van werkgever. Dus wat wordt er gedaan op het gebied van ICT om bij te dragen aan het op slot houden van de achterdeur?

Nadat er een hevige strijd is gevoerd voor het binnenhalen van de juiste mensen, ontstaat er een organisatie met verschillende generaties. Anno 2021 zijn de werkvloeren gevuld met vijf verschillende generaties van de ‘babyboomers’ tot ‘generatie Z’ met elk een andere behoefte en werkwijze waarbij het als organisatie lastig is om dit goed te faciliteren.

Voor de IT-afdeling zit de uitdaging onder andere in kostenbeheersing en beveiliging. Want hoe ga je ervoor zorgen dat je werkelijk iedereen faciliteert en tegelijkertijd tevredenstelt? Daarnaast moet het budget dekkend zijn. Is het bijvoorbeeld realistisch om de jonge generatie een iPhone 12 Pro Max te geven; is dat eigenlijk wel nodig? En het gedateerde, niet meer te updaten toestel van de oudere generatie? Hoe is die te beveiligen? Hoe kan iedereen optimaal vanuit huis werken? Weet iedereen hoe dat moet? Weten ze waar alle bestanden staan? Kunnen ze er überhaupt overal en veilig bij?

Een digitale werkplek zorgt voor gezamenlijke belangen

Het is duidelijk dat zowel HR- als de IT-afdeling vanuit een gezamenlijk belang werken, maar dat er sub-belangen bestaan die het voor elkaar kunnen bemoeilijken. Een digitale werkplek kan zoveel voordelen bieden. Bekijk de blog met 6 voordelen van een digitale werkplek eens.

Waar IT-afdelingen soms kiezen voor een werkplek waar de basis goed is ingericht, ziet HR op de arbeidsmarkt dat de eisen hier hoger liggen. De laptop en telefoon worden vaker gezien als een arbeidsvoorwaarde. De werknemers willen optimaal kunnen werken en de organisatie wil een hogere productiviteit. Bovendien kan die werknemerstevredenheid het verschil maken tussen stabiliteit (in groei) en leegloop. De digitale werkplek is dus enorm belangrijk.

Dus je hebt de kosten voor het inrichten van een digitale werkplek die over alle generaties passend moet zijn en je hebt de kosten voor het personeel (werving, inwerken, werkplek, etc.). Daarnaast bestaat er vaak een beleid dat (nog) niet optimaal is ingericht/vastgesteld.

Digitale werkplek dankzij de Detron Digital Workspace

De verschillende generaties op de werkvloer stellen dus verschillende eisen aan hun (digitale) werkplek. Tegelijkertijd kennen de IT-afdelingen en HR-afdelingen uitdagingen binnen hun focusgebied die lastig in balans kunnen worden gebracht. De Detron Digital Workspace is de innovatieve digitale werkplek voor jouw organisatie om optimaal te kunnen samenwerken en communiceren. Voor inrichting van de digitale werkplek kijken we naar de werkstijlen binnen jouw organisatie. Een buitendienst monteur werkt immers anders dan een verkoopmedewerker binnendienst, maar beide zijn essentieel voor de bedrijfsvoering. De eisen van werknemers uit verschillende generaties worden ingevuld met behulp van Microsoft 365 en onze toegevoegde diensten die het werken makkelijker maken.

Het succes wordt uiteindelijk bepaald door hoe de veranderingen in de manier van werken worden toegepast door je medewerkers. Daarom zorgt Detron voor adoptiebegeleiding. Onze adoptieconsultants leren jouw medewerkers hoe ze gemakkelijker, beter en overal op een veilige manier kunnen (samen)werken met hun digitale werkomgeving.

Het resultaat van digitale werkplekken bieden:

  • Een IT-infrastructuur die staat als een huis

  • Werknemers die tevreden zijn met hoe zij hun werk kunnen uitvoeren

  • Een volledige geïntegreerde werkplek voor iedereen, vanaf de (cloud) server tot het device dat wordt gebruikt

  • Een organisatie die nog beter kan focussen op de corebusiness

Whitepaper: ‘De snelste route naar een moderne en veilige digitale werkplek’

Een gepersonaliseerde digitale werkplek in de cloud, die medewerkers optimaal faciliteert. Wat houdt dat in en hoe bied je een werkomgeving die klaar is voor de toekomst, nu thuiswerken de norm is? Daarover gaat deze whitepaper. Ook laten we je zien wat de voordelen zijn van een volledig ontzorgde digital workspace.

Download hier het gratis whitepaper ‘De snelste route naar een moderne en veilige digitale werkplek’:

Download de moderne & veilige digitale werkplek whitepaper