Sinds het begin van het jaar hebben T-Mobile en Tele2 hun krachten gebundeld. Het samenvoegen van hun netwerken, kennis en expertise zorgt voor schaalgrootte bij de nieuwe organisatie. Ook wordt de Nederlandse telecommarkt weer eens opgeschud. Als telecom-expert bij Detron ben ik er eens ingedoken om uit te vinden wat we kunnen verwachten.

Goed voor de markt

Om de juiste antwoorden te vinden op deze vraag, is het eerst van belang om te weten waarom deze fusie plaatsvindt. We zien dat de markt van vaste en mobiele telefonie en datadiensten steeds meer in elkaar schuift. T-Mobile is daarbij een sterke speler op het gebied van mobiele telefonie, terwijl Tele2 van oudsher is gefocust op vaste verbindingen. KPN en VodafoneZiggo hadden alles al in huis op het gebied van vaste en mobiele telefonie. Doordat T-Mobile en Tele2 elkaar nu dus op dit vlak aanvullen, doen zij weer meer. Ze zijn samen veel beter in staat om een vuist te maken richting KPN en VodafoneZiggo.

Dat de Europese Commissie de fusie goedkeurt zonder enige voorwaarden, betekent dat ze vanuit Europa vinden dat de fusie goed is voor de Nederlandse markt. Ik onderschrijf de gedachte dat de fusie de marktwerking in Nederland aanjaagt, omdat er een derde speler bijkomt die een compleet aanbod kan bieden. Het gevolg is dat zowel KPN als VodafoneZiggo worden uitgedaagd en dat leidt weer tot betere telefonie-oplossingen en scherpere prijsstellingen. Daar ben als je klant dus zeker bij gebaat.

Landelijk dekkend 5G-netwerk

Dat ik positief ben over de fusie, komt onder meer door de grote beloftes van T-Mobile en Tele2. Zo willen zij in 2020 de eerste provider zijn met een landelijk dekkend 5G-netwerk. En ik denk dat het ze gaat lukken ook. Ze roepen het inmiddels zó hard, dat het gezichtsverlies zou betekenen als ze het uiteindelijk niet waarmaken. Daarnaast zijn er genoeg signalen dat ze volop aan de slag zijn om het voor elkaar te krijgen. Tegelijk merk ik dat KPN en VodafoneZiggo hun uiterste best doen om ook hiermee aan de slag te gaan. Logisch, zij voelen de hete T-Mobile/Tele2-adem in hun nek. Alhoewel KPN en VodafoneZiggo nu nog veel verder zijn met hun aanbod, zal dat verschil in de toekomst minder groot worden. Denk hierbij aan de eigen infrastructuur van KPN en VodafoneZiggo. Op dit moment heeft Tele2 geen eigen infrastructuur. Maar, op den duur zal T-Mobile/Tele2 dit wel krijgen. En dat leidt wellicht tot een verschuiving in marktaandeel. Want hoewel VodafoneZiggo en KPN tot op heden de marktleiders zijn, zegt dat niets over de toekomst.

Hoge verwachtingen

Hoe dit allemaal gaat uitpakken, moet de toekomst uitwijzen. Er worden hoge verwachtingen geschept, maar op dit moment is alles nog business as usual. T-Mobile en Tele2 zitten nog in het beginstadium van hun fusieproject en beide partijen zijn volop bezig met het uitwerken van hun ideale toekomst en interne organisatie. Uiteindelijk moeten ook zij keuzes maken. Beide partijen beschikken immers over een eigen telefonienetwerk en het is onnodig om ze allebei aan te houden. Deze zullen waarschijnlijk in elkaar schuiven en dat geldt bijvoorbeeld ook voor de telefoniemasten. Daarnaast moeten ze bepalen wie van de twee de beste telefonie oplossingen heeft.

Wat de toekomst ook brengt, feit is dat door de fusie er een geduchte concurrent voor VodafoneZiggo en KPN bij komt. En omdat het heel lastig kiezen is tussen alle aanbieders en oplossingen, blijft een onafhankelijke adviespartner heel belangrijk. Een partner die klanten helpt passende keuzes te maken en die goed op de hoogte is van de sterktes en zwaktes van de verschillende providers. En daar zal nu en in de toekomst weinig aan veranderen!