Dat ICT is onmisbaar is geworden voor het leveren van goede zorg, dat is duidelijk. De gezondheidszorg is tegenwoordig één van de grootste gebruikers van ICT. Er wordt alles aan gedaan om aan cliënten hoogwaardige zorg te kunnen blijven verlenen. En er zijn tegenwoordig vaak minder handjes. Gelukkig kan er steeds meer gebruik worden gemaakt van technologie. Eén van de grootste uitdagingen van dit moment is om de zorg betaalbaar te houden, zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat er minder tijd nodig is voor administratie zaken en meer tijd voor cliënten? En wat is de rol van technologie in het waarborgen van de continuïteit in de zorgprocessen?

De 5 grootste kansen voor de zorg:

  • Automatisering

  • Informatisering

  • Veilig gebruik van privacygevoelige informatie

  • Beschikbaarheid van connectiviteit

  • Betaalbare zorg door AI

1. Automatisering

Door het automatiseren van de zorg door middel van ICT-oplossingen, ontstaan er een aantal mooie kansen. Hieronder een paar op een rij:

  • E-health: patiëntendossiers worden digitaal beheerd, wat snellere en betere toegang tot informatie mogelijk maakt en fouten in het gebruik van dossiers voorkomt.
  • Telezorg: patiënten kunnen op afstand worden geobserveerd en behandeld, waardoor ze minder vaak fysiek naar een ziekenhuis of praktijk hoeven te gaan.
  • Wearables: slimme apparaten en sensoren kunnen patiënten helpen hun gezondheid te monitoren en te verbeteren. Artsen en verpleegkundigen kunnen real-time toegang krijgen tot de gezondheidsgegevens van patiënten.
  • Big data analytics: door de verzameling en analyse van grote hoeveelheden gezondheidsgegevens, kunnen artsen en wetenschappers beter begrijpen hoe een ziekte zich ontwikkelt en hoe deze het beste behandeld kan worden.
  • AI en BI: kunstmatige intelligentie en machine learning kunnen worden gebruikt om patiëntendossiers te analyseren en te voorspellen welke behandelmethoden het meest effectief zullen zijn.

2. Informatisering

In de zorgsector is het waarborgen van continuïteit van zorgprocessen een van de belangrijkste zaken. Patiënten moeten namelijk altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben, ongeacht waar ze zich bevinden of op welk moment ze de zorg nodig hebben. Hierbij is het ontzettend belangrijk dat informatie van de patiënten altijd beschikbaar is. Er zijn verschillende soorten ICT-systemen beschikbaar in de zorg, zoals elektronische patiëntendossiers (EHR’s), ondersteunende systemen voor klinische beslissingen (CDSS) en informatie-uitwisseling voor de gezondheidszorg (HIE’s). Bij een vergrijzende populatie met gespecialiseerde zorg of chronische aandoeningen, is er waarschijnlijk meer monitoring nodig dan bij de doorsnee patiënt. Dan kan het heel nuttig zijn om te investeren in uitgebreidere EHR’s of CDSS-oplossingen. Als een ziekenhuis of verpleeghuis privacygevoelige patiëntgegevens veilig wil opslaan of communicatie tussen zorgverleners en patiënten op verschillende locaties wil verbeteren, kan het handig zijn om ook naar HIE-oplossingen te kijken.

EHR’s slaan patiëntgegevens veilig op en kan een goede overdracht gegeven worden, van de ene zorgverlener naar de andere. Bovendien kunnen EHR’s goed gebruikt kunnen worden om de voortgang van de patiënt te volgen. Zo heeft iedereen die betrokken is inzicht in de voortgang van de behandelingen van de patiënt. In spoedsituaties hebben zorgverleners natuurlijk snel toegang nodig tot patiëntendossiers, zodat ze de medische geschiedenis of medicatiegebruik kunnen bekijken. Door cloud computing en mobiele toepassingen, hebben artsen snel en gemakkelijk toegang. Dit kan bijvoorbeeld ook over labresultaten gaan. Artsen kunnen zo makkelijk informatie opzoeken en zaken met elkaar vergelijken. Dit bespaart niet alleen tijd, maar maakt ook nauwkeurigere diagnose- en behandelingsbeslissingen mogelijk.

3. Veilig gebruik van privacygevoelige informatie

Aangezien ziekenhuizen en verpleeghuizen doorgaans gevoelige patiëntgegevens verwerken, zoals medische dossiers en financiële informatie, is de veiligheid natuurlijk een keiharde voorwaarde. Er zijn een paar simpele manieren om de security scherp te houden in de zorg. Vertrouwelijke gegevens moeten bijvoorbeeld versleuteld zijn met extra toegangscontroles. Hierdoor verminder je de kans op een data-lek. Producten van derden moeten regelmatig ge-update worden met beveiligingspatches. Ook het gebruik van authenticatieprotocollen zoals twee-factor authenticatie maakt hierin ook al een groot verschil. Maar ook het personeel moet mee, het is dus belangrijk dat de zorgverleners zich bewust zijn dat zij op een veilige manier gebruik maken van de systemen. Zoals het niet delen van wachtwoorden of het onbeheerd achterlaten van apparaten wanneer zij zijn ingelogd op een account met verhoogde rechten. Je zou je personeel hiervoor een training kunnen bieden.

4. Beschikbaarheid van connectiviteit

Artsen en verpleegkundigen hebben natuurlijk altijd toegang nodig tot internet, telefonie en alarmering. Dit is nodig om bereikbaar te zijn en snel te kunnen reageren op verzoeken van patiënten of collega’s. Om continuïteit in zorgprocessen te waarborgen, is draadloze connectiviteit nodig. Zoals voor de telefoondiensten, alarmsystemen en voor internettoegang. Zo kunnen verschillende draadloze netwerken worden opgezet, afhankelijk van de behoeften van elke afdeling binnen de organisatie. Door een sterke signaaldekking in de hele instelling, wordt ervoor gezorgd dat personeel nooit belangrijke oproepen mist of gelijk mails kan beantwoorden. Ook het het brandalarm zal altijd afgaan als zich een noodsituatie voordoet. Patiënten hebben tijdens hun opname ook vaak toegang nodig tot internet. Een goede manier waarop dit gefaciliteerd kan worden, is door tablets die zijn voorzien van vooraf geïnstalleerde apps. Deze kunnen informatie geven over hun diagnose en educatieve tools bieden. Zoals preventieve zorgmaatregelen of links naar websites met aanvullend advies.

5. Betaalbare zorg door AI

In de huidige tijden is de zorgsector constant op zoek naar manieren om de kosten te verlagen. De overheid heeft zou hier invloed op kunnen hebben door te bepalen hoeveel zorgverleners mogen vragen voor hun diensten. Ook het verbeteren van de preventie helpt daarin mee: door mensen helpen om gezonder te blijven en ziekten te voorkomen, kan het aantal behandelingen verminderd worden. Maar de meest effectieve manier op te besparen op kosten is door het het verbeteren van de efficiëntie van zorgprocessen. Dit kan door het inzetten van Artificial Intelligence (AI). Zo kunnen administratieve lasten voor zorgverleners afgenomen worden door AI-tools. De automatisering van administratieve taken, zoals het invullen van medische dossiers of het vastleggen van behandelplannen is er één van. AI kan ook goed helpen bij het verbeteren van de diagnose en behandeling van ziekten. Bijvoorbeeld door het analyseren van medische beelden, zoals röntgenfoto’s, MRI’s en CT-scans, om sneller en nauwkeuriger diagnoses te stellen. Dit kan leiden tot een vermindering van onnodige behandelingen en tests, wat op lange termijn de kosten voor de zorg verlaagt. Ook kan AI helpen bij het verbeteren van de preventie. Het analyseren van patiëntendata en -geschiedenissen kan helpen bij het identificeren van patiënten die een hoog risico lopen op bepaalde aandoeningen. Hierdoor kunnen gerichte preventieve maatregelen worden genomen, wat op termijn de kosten voor de zorg verlaagt. AI zou zelfs kunnen bijdragen aan het verbeteren van de toegang tot zorg. Door bijvoorbeeld diensten aan te bieden, kunnen patiënten in afgelegen gebieden of met beperkte middelen toch de zorg krijgen die ze nodig hebben. Hierdoor kan de zorg beter verdeeld worden en krijgen meer mensen toegang tot kwalitatieve zorg.

Kortom, ICT biedt veel kansen voor het verbeteren van de zorg. Door automatisering, informatisering, veilig gebruik kunnen maken van privacygevoelige informatie en het waarborgen van een betrouwbare connectiviteit, kunnen artsen en verpleegkundigen sneller en beter beslissingen nemen over de zorg die nodig is voor patiënten. Daarbij biedt AI veel kansen voor de verbetering van de zorg en zal hier waarschijnlijk een grote rol in gaan spelen. Het belangrijkste; de kwaliteit en de continuïteit in zorgprocessen blijft gewaarborgd. Maar deze kansen zorgen er vooral voor dat processen soepeler verlopen en de algemene ervaring voor de patiënten verbetert. Zorgverleners krijgen meer tijd om zich te concentreren op wat echt belangrijk is: het bieden van goede zorg aan patiënten.

 

Whitepaper: ‘De Detron Digital Workspace voor de zorg: alles wat je wilt weten’

Als zorginstelling sta je voor vele uitdagingen. Vergrijzing van de bevolking en daarmee toenemende zorgbehoefte, beperkte zorgbudgetten, administratieve druk, krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende transmurale zorgvraag. En daarnaast de ambitie om het zorgproces efficiënter te maken, waarbij relevante informatiedeling en samenwerking centraal staan. Kortom: een vraagstuk dat een slim antwoord vereist.

Download hier het gratis whitepaper ‘De Detron Digital Workspace voor de zorg: alles wat je wilt weten’:

Download de Digital Workspace whitepaper