Verduurzaming is voor elke organisatie een belangrijk thema geworden de laatste tijd. Niet in de laatste plaats door de enorme stijgingen van de energieprijzen. Maar ook voor die tijd al kozen steeds meer organisaties ervoor om hun werkwijze, huisvesting en transportmiddelen te vergroenen. Zonnepanelen, ledverlichting, hybride werken en elektrische voertuigen zijn daarbij het meest in het oog springend. Maar wist je dat je ook op het gebied van devices binnen je organisatie een grote slag kunt maken? Met Endpoint Services bijvoorbeeld! 

Kostbaar en niet duurzaam

Voor veel organisaties is het vanzelfsprekend dat er bij de onboarding van nieuwe medewerkers een compleet pakket devices wordt geleverd, dat minimaal bestaat uit een smartphone, tablet en laptop. Maar hoe duurzaam is dat eigenlijk? Is de aanschaf van die kostbare, nieuwe devices wel noodzakelijk? En zijn er binnen de organisatie geen inzetbare devices meer beschikbaar misschien? Bij de meeste organisaties is er geen sluitend antwoord beschikbaar, zeker niet op de laatste vraag. En dat is in meerdere opzichten jammer. Zo draagt het standaard bestellen van nieuwe devices voor elke nieuwe medewerker niet bij aan het idee van duurzaam ondernemen. En daarbij is het ook kostentechnisch zeker niet de meest ideale manier van werken.

Focus op belangrijkere strategische zaken

Iedereen zal het ermee eens zijn dat het klakkeloos bestellen van nieuwe devices geen goed idee is. Maar tegelijk rijst de vraag hoe je optimaal inzicht kunt krijgen in de beschikbare devices binnen je organisatie. Hoe organiseer je de uitgifte, reparatie, vervanging, opslag, beheer en administratie van devices? Dat is immer een proces op zich, waarvoor de meeste organisaties niet zelf de kennis en capaciteit voor in huis hebben. Door te kiezen voor Endpoint Services besteed je dit proces volledig uit aan een gespecialiseerde partij. Hierdoor hoeft je ICT- of HR-afdeling zich niet meer bezig te houden met deze tijdrovende en complexe zaken en kunnen zij zich meer dan ooit focussen op belangrijkere strategische zaken.

Volledig ontzorgd, voorspelbare kosten

Met Endpoint Services word je volledig ontzorgd op het gebied van de inname, uitgifte en reparatie van alle hardware en accessoires binnen je organisatie tegen voorspelbare kosten. De communicatie met je Endpoint Services-partner kan heel efficiënt plaatsvinden via een web-interface, desgewenst gekoppeld aan je interne HR-/ITMS-/ERP-softwarepakketten. Zeker met de komst van Auto-enrollment op basis van o.a. Samsung Knox, Apple Business Manager en Autopilot van Microsoft is het mogelijk om je medewerkers snel en efficiënt te voorzien van optimaal voorbereide hardware en accessoires.

Aandacht voor lifecycle management en MVO

Een belangrijk voordeel van Endpoint Services is dat de ontwikkelingen met betrekking tot de lifecycle van de uitgegeven hardware nauwgezet wordt gevolgd. Aan het einde van de lifecycle van een device ontvang je automatisch een vervangingsvoorstel. Ook de end-of-life verwerking wordt geregeld, bijvoorbeeld door opkoop of verantwoorde afvoer. Uiteraard conform de strengste security- en milieurichtlijnen. Desgewenst word je ook gefaciliteerd in een employee-benefit programma of – vanuit MVO-beleid – het schenken aan specifieke doelgroepen.

Slim: devices hergebruiken

Omdat met Endpoint Services alle devices binnen je organisatie minutieus geregistreerd worden, ontstaat er een helder overzicht van uitgegeven en beschikbare devices binnen je organisatie. Daarmee kun je eenvoudig een einde maken aan het standaard bestellen van nieuwe hardware voor elke nieuwe medewerker. Ingeleverde en opgeschoonde devices zijn in de meeste gevallen nog prima één of enkele jaren te gebruiken. Dat is wel zo duurzaam én je kunt hiermee aanzienlijke kostenbesparingen realiseren. Ook bij een groeiende groep medewerkers leeft steeds meer het bewustzijn dan dit een goede manier van werken is.

Detron helpt je verduurzamen en besparen!

Als je kiest voor Endpoint Services van Detron krijg je de beschikking over een breed portfolio diensten, gericht op de continuïteit van je bedrijfsvoering, het besparen van kosten, het verduurzamen van je organisatie en het vergroten van de medewerkerstevredenheid. Je kunt rekenen op vloeiende processen en efficiënte workflows rondom de uitgifte, vervanging, reparatie en inname van devices en accessoires, waarbij alles erop is gericht om je eigen bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren. Ook bespaar je op CO2-uitstoot: devices worden bij je medewerkers afgeleverd door een gespecialiseerd bedrijf, dat ritten combineert en zeer efficiënt plant om het aantal kilometers tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Endpoint Services zijn als separate dienst af te nemen, maar wie optimaal wil profiteren van de voordelen van Endpoint Services kan er ook voor kiezen om ze te integreren in de Detron Digital Workspace. Wil je daarover meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op of download nu de whitepaper ‘Endpoint Services’. 

Whitepaper: Endpoint Services. Maximaal ontzorgd in hardware en devices.

Moderne en efficiënte communicatiemiddelen zijn onmisbare schakels voor bedrijven en instellingen. En ook steeds meer primaire en secundaire bedrijfsprocessen maken gebruik van hardware en allerhande componenten en accessoires. Het is zaak om de gecontroleerde uitgifte en inname van deze zogenaamde endpoints goed te organiseren. Hetzelfde geldt voor een vloeiend reparatie- en/of vervangingsproces bij defecte endpoints om verstoring van bedrijfsprocessen te voorkomen. Hiertoe kun je gebruik maken van Endpoint Services. Een dienst die autonoom geleverd wordt of bijvoorbeeld onderdeel vormt van een digitale werkplek-concept.

Download nu het whitepaper en ontdek wat Endpoint Services jouw organisatie te bieden heeft.