Er is al veel gezegd en geschreven over het beheer van mobiele apparaten, zoals telefoons en tablets. Oplossingen als Mobile Device Management (MDM) en Mobile Application Management (MAM) zijn eerder regel dan uitzondering. Logisch, want met de enorme toename in mobiele apparaten is er, met name rondom security en beheer, voor veel bedrijven een uitdaging bijgekomen.

Alle goede bedoelingen ten spijt wijst de praktijk steeds vaker uit dat de inmiddels traditionele ‘point solutions’ niet langer toereikend zijn. Hiermee worden mobiele apparaten apart van de rest van de IT-infrastructuur beheerd. Maar niemand zit te wachten op nóg een softwarepakket en management-interface, uitsluitend voor beheer en configuratie van telefoons en tablets.

Vandaag de dag hebben we te maken met een versnipperd landschap van MDM- en MAM-aanbieders. De meeste platformen belichten alleen de telecomzijde. Er zijn maar weinig partijen die de integratie van IT en telecom serieus nemen. Laat staan dat ze een werkbare alles-in-een oplossing bieden voor beide domeinen. Een aantal leveranciers probeert hierop in te spelen door een beheermogelijkheid van laptops aan hun producten toe te voegen. Hoewel een stap in de goede richting, blijft een totaaloplossing hiermee uit.

Niet volledig

In de meeste gevallen zijn MDM- en MAM-producten niet als dienst of managed service beschikbaar en blijf je zelf verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer. Daarnaast wordt het leveren en onderhouden van fysieke hardware, zoals telefoons, tablets en laptops weer uitbesteed aan (weer) een andere partij. Niet ideaal en verre van efficiënt. Ook is dit type product niet modulair opgebouwd. Er valt weinig te kiezen; eigenlijk is het alles of niets.

Beleid

Het beheer van mobiele apparaten wordt vaak geassocieerd met een technische oplossing, zoals de genoemde MDM- en MAM-varianten. Tot op zekere hoogte is dat natuurlijk ook zo. Maar dan begint het pas. Het beleid dat samenhangt met zo’n oplossing, gaat veel verder dan de techniek en kan van (grote) invloed zijn op de dagelijkse werkzaamheden van gebruikers. Dit wordt vaak vergeten en de impact hiervan onderschat.

Ontzorging

Bij Detron verstaan we onder managed services: één dienst en één aanspreekpunt. Dat principe hebben we ook toegepast op In Control, een managed service voor mobiele apparaten, desktops, laptops (inclusief Mac), serversystemen en zelfs kassa’s. Eigenlijk kun je met In Control ieder apparaat of endpoint, dat via een IP-adres is verbonden met je netwerk, beheren vanuit één centrale management interface. Onafhankelijk van het gebruikte operating systeem. Medewerkers werken zo altijd en overal veilig, betrouwbaar en op elk gewenst apparaat én je hebt een centrale CMDB voor zowel telecom als IT. Het beheer en de configuratie regel je zoals je zelf wilt. Naar keuze levert Detron 1e, 2e en 3e lijns supportservices. Ook het leveren en/of vervangen van (tijdelijke) hardware is onderdeel van In Control.

Binnen In Control is alle kennis en kunde gebundeld. De IT-operatie binnen je organisatie kan hierdoor sneller reageren, ook bij relatief simpele configuratie-aanpassingen. Juist die nemen vaak onnodig veel tijd in beslag.

Modulaire opbouw

Niet iedereen wil hetzelfde. Daarom is In Control modulair opgebouwd en bepaal je zelf welke functionaliteiten je wenst op het gebied van lifecycle, hardware en software inventory, patch, compliance en bescherming. Gebruik je bijvoorbeeld al een endpoint management-tool, maar ben je niet tevreden of wil je meer doen, dan kun je klein beginnen. Wij helpen je de huidige kosten inzichtelijk te maken en bekijken of er een businesscase – nu of later – mogelijk is. Zelfs bij nog lopende contracten of bestaande licenties. Die zijn eventueel te verkopen op de tweedehandsmarkt. Iets wat veel mensen (nog) niet weten.

Veel gehoord

“We hebben al een MDM-oplossing,” horen wij vaak als In Control ter sprake komt. Maar kun je daarmee ook desktops, serversystemen en mobiele apparaten vanuit één enkele management interface configureren en beheren? En biedt die oplossing integratie tussen verschillende IT en telecomapparaten, inzicht in actueel netwerkgebruik en compliancy met actuele wet- en regelgeving? In Control wel en gaat (veel) verder. Zeker verder dan de ‘gratis’ MDM-oplossingen die bij een mobiel telefoonabonnement worden geleverd bijvoorbeeld. Die zijn prima om bekend te raken met het concept MDM, maar ook niet veel meer dan dat. De mogelijkheden zijn beperkt en je moet appels met appels vergelijken!

“Maar we hebben het altijd zo gedaan,” horen we ook regelmatig. Wij vragen ons dan hardop af wat je hebt gedaan en hoe? Loop je tegen problemen aan en zijn je gebruikers tevreden? De wereld om ons heen verandert wat dat betreft snel. Zeker als het gaat om beveiliging en wet- en regelgeving rondom gevoelige data. Datalekken zijn immers aan de orde van de dag en je kunt je niet permitteren om hierin achter te lopen.

Veel organisaties maken zich zorgen over de privacy van hun medewerkers. Gaan zij wel akkoord met een dergelijke oplossing op hun telefoon, tablet en/of laptop? Dan is het goed te weten dat je met In Control het privédeel van een telefoon volledig kunt scheiden van het zakelijke deel en dus ook als zodanig kunt beheren. Gaat je medewerker bijvoorbeeld uit dienst dan is op afstand het zakelijke deel te controleren en te wissen door de IT-afdeling. Een veilig idee, nietwaar?