Als healthcare specialist bij Detron spreek ik veel mensen over de toekomst van de zorg. Sommigen maken zich zorgen over de toenemende vergrijzing en de druk op zorgprofessionals, die dat mee zich meebrengt. Anderen zijn juist heel positief, vanwege de vele innovaties die er op dit moment plaatsvinden. Ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt en dat we ons in moeten zetten voor een nóg betere samenwerking.

Langer thuis blijven wonen

De wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, wordt breed gedragen door zowel onze ouderen als door de overheid. En dat is maar goed ook, gezien de krimpende zorgbudgetten, de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de veranderende woonsituaties van ouderen en hulpbehoevenden. Het ligt voor hen steeds minder voor de hand een beroep te doen op bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen, waardoor mantelzorgers belangrijker worden. Technologie, en specifiek ICT, is daarbij niet meer weg te denken. Daar komt bij dat gebouw-gebonden, intramurale ICT steeds minder wenselijk is. Het draait om de mensen, zorgbehoevenden en zorgprofessionals die tegelijk gebruik kunnen, moeten en willen maken van technologische zorgoplossingen.

Een belangrijke ontwikkeling hierbij is de open architectuur van moderne zorgoplossingen. Waar je voorheen nog gebonden was aan één merk voor meerdere zorgoplossingen, is het nu veel makkelijker om een totaalconcept te ontwikkelen, onafhankelijk van merk en leverancier. Een op maat concept, dat de beste oplossing is voor de functionele vragen van zorgbehoevenden en zorgprofessionals. Alle oplossingen komen uiteindelijk samen in één ecosysteem, en worden idealiter ontsloten door één app. Het is dan ook makkelijker dan ooit om big data te verzamelen en te analyseren. Door inzicht te creëren in de zorgbehoefte, piekmomenten en alarmeringspatronen, maken we de zorg slimmer en efficiënter. In plaats van te beslissen op buikgevoel kunnen ook de regering en beleidsmakers zien wat er daadwerkelijk speelt en onderbouwde beslissingen nemen.

Tessa: de sociale robot

In Nederland, maar ook in de rest van West-Europa, hebben we te maken met snel toenemende vergrijzing. De druk op zorgprofessionals zal dan ook verder toenemen. Dit betekent dat we op een andere manier zorgverlening moeten gaan aanbieden. Een mooie ontwikkeling op dit gebied is de sociale robot Tessa. Tessa herinnert mensen met dementie consistent aan afspraken door middel van positieve berichtgeving. Deze kleine, sociale ondersteuning kan het verschil maken, doordat mensen met een hulpvraag langer zelfstandiger thuis kunnen blijven wonen. Maar hoever gaan we hierin? Robots die bijvoorbeeld mensen wassen, vinden we nog een (te) ver van mijn bed show. We willen immers het liefst de meest menselijke zorg.

Toch zie ik op dit moment veel interessante innovaties op het gebied van zorgtechnologie. Naast robots zijn er bijvoorbeeld applicaties op het gebied van gezondheidsmonitoring. Doordat deze mogelijke gezondheidsproblemen vroegtijdig signaleren, kan er veel eerder worden ingegrepen. Niet alleen prettig voor de patiënt, maar vaak ook financieel een minder grote belasting.  

Adoptie van zorgtechnologie

Een belangrijke volgende stap op weg naar een efficiënte zorg, is een betere samenwerking tussen zorgverleners. Mogelijk wordt het elektronisch patiëntendossier verder geoptimaliseerd en volledig geïmplementeerd. De toepasbaarheid van technologie wordt daarmee in de toekomst steeds groter. En bij elke volgende generatie zal technologie in de zorg ook meer vanzelfsprekend worden. Voor de digital natives en digital nomads voorzie ik wat dat betreft ook veel minder weerstand.

De toekomst van onze zorgtechnologie laat zich niet voor 100% voorspellen. Wat wel te voorspellen valt, is de druk op zorgprofessionals die er gaat komen. Met name als we het hebben over de ouderenzorg. De vraag is dan ook hoe de technologie zich op dit gebied gaat ontwikkelen en hoe partijen zich daarop gaan richten. Ik houd in ieder geval een vinger aan de pols!