ICT-dienstverlener Detron ICT Groep BV en IBM Nederland zijn een partnership aangegaan op het gebied van Unified Endpoint Management. Onder de naam InControl biedt Detron een gestandaardiseerde dienst aan voor het managen van alle gangbare apparaten zoals desktop, laptop, MacBook, smartphone en tablet (endpoints) en operating systemen, waaronder Windows, iOS, Android en Linux. Detron InControl wordt medio april 2016 gelanceerd.

Managed service

Detron koos voor de softwareoplossing van IBM vanwege de mogelijkheid om met één tool-set alle management- en beheertaken efficiënt te kunnen uitvoeren. De samenhang met het security-portfolio maakt de oplossing direct geschikt om te voldoen aan de groeiende eisen rondom veiligheid van data. Detron InControl wordt geleverd als managed service. Organisaties kunnen het volledige management van endpoints en de support van eindgebruikers uitbesteden voor een vast bedrag per maand.

Gebundelde krachten

Vincent Visser, business unit leader IBM Security Benelux: “Steeds vaker zijn endpoints de zwakste schakel in de security van een organisatie. We zien bij onze klanten dan ook een groeiende behoefte aan een geïntegreerde aanpak van zowel beheer als beveiliging van alle soorten endpoints. Dat een vooraanstaande ICT dienstverlener als Detron ons portfolio kiest als basis voor unieke dienstverlening op dit terrein, daar zijn we zeer trots op.”

Bekenden van elkaar?

De samenwerking tussen IBM en Detron is niet nieuw. Beide organisaties werken sinds een jaar samen op het gebied van Mobile Device Management. Deze samenwerking wordt nu uitgebreid richting alle type endpoints. Detron en IBM gaan intensief samenwerken richting eindklanten met als doel organisaties te overtuigen van de kracht en de noodzaak van een geïntegreerde aanpak voor het beheer van alle in gebruik zijnde apparaten.

Logische keuze

Ronald Knoop: “IBM was een logische keuze voor Detron. Na een zorgvuldig selectieproces kwamen we tot de conclusie dat IBM op dit moment als enige partij een geïntegreerde aanpak biedt voor alle managementtaken op alle operating systemen en alle mogelijke endpoints. Met de IBM-software is Detron in staat om haar doelstellingen voor eindklanten – efficiënt en effectief beheer, security, continuïteit én voorspelbare kosten – te realiseren.”