Veenendaal, 12 mei 2016. Detron ICT Groep maakt bekend dat haar resultaten over 2015 de verwachtingen overtroffen. Het omzetniveau ten opzichte van 2014 (genormaliseerd voor de verkoop van de software-activiteiten begin 2015) steeg licht tot EUR 97 miljoen. Het operationeel resultaat (ebitda) is gestegen met 69% ten opzichte van 2014 en kwam uit op EUR 5,9 miljoen.

Versterking kapitaalbasis

Recentelijk kwam Detron met huisbankier Rabobank overeen dat deze een achtergestelde lening van EUR 3 miljoen ter beschikking stelt. Daarmee wordt de kapitaalbasis voor de langere termijn versterkt en is Detron beter in staat haar autonome groei te financieren. Ook kan zij de in 2016 in gang gezette nieuwe inkoopstrategie verwezenlijken. De inkoop wordt nu centraal aangestuurd en moet leiden tot betere afspraken met leveranciers over kwaliteit, betalingen en kortingen.

CEO Tom Tank: “Wij zien de nieuwe financiering als een erkenning voor onze goede resultaten over 2015. Het is voor het eerst in ons bestaan dat onze huisbankier een deel van haar financiering achterstelt bij andere verplichtingen. Hieruit spreekt vertrouwen in de toekomst van Detron.”

Verwachtingen 2016

Detron is ook 2016 goed begonnen en verwacht dit jaar een sterke autonome omzetstijging te realiseren van 5 tot 10% ten opzichte van 2015. Het operationeel resultaat (ebitda) zal in gelijke mate stijgen. Niet alleen bestaande klanten van Detron kiezen ervoor om een groter deel van hun ICT-bestedingen bij Detron neer te leggen, ook nieuwe klanten weten steeds vaker de weg naar de dienstverlening van Detron te vinden.