Veenendaal, 30 juni 2016. Deelnemen aan de samenleving kan voor mensen lastig zijn, bijvoorbeeld door psychische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. Pameijer kan hier op alle levensterreinen passende ondersteuning bij bieden. Of het gaat om wonen, werken, opgroeien of sociale contacten; Pameijer ondersteunt mensen op een manier die hen verder helpt. In de regio Rijnmond en op de Zuid-Hollandse eilanden kunnen cliënten terecht bij ongeveer 200 Pameijer-locaties.
 

Pameijer is een organisatie in de zorg. Zij zetten zich in voor mensen voor wie het meedoen in de samenleving lastig is. Pameijer wil haar 2.200 medewerkers meer vrijheid bieden en tegelijkertijd de bereikbaarheid vergroten. De nieuwe oplossing dient desinvesteringen te voorkomen en de hoogste bedrijfszekerheid te garanderen. Detron begrijpt het belang en heeft op basis hiervan een oplossing ontwikkeld voor volledige integratie van vast en mobiel, zowel functioneel als financieel. WCS TeleAdvies heeft de begeleiding van de aanbesteding voor haar rekening genomen.

Volledige functionele en financiële integratie van vast en mobiel

Uniek is dat de integratie op netwerkniveau zal worden geïmplementeerd. Zowel de vaste als mobiele telefonie worden overgezet naar Tele2. De mobiel gedraagt zich hetzelfde als een vast telefoontoestel dat aangesloten is op de bedrijfstelecommunicatieomgeving. De mobiele gebruiker beschikt daarbij over dezelfde vaste telefoniefaciliteiten. Een voordeel daarvan is dat speciale applicaties voor smartphones overbodig zijn. Ook financieel wordt de integratie doorgevoerd. Met de keuze voor Tele2 heeft Pameijer de meest kostenefficiënte en toekomst vaste aanpak voor zowel vaste- als mobiele telefonie.

Klaar voor de toekomst

Communicatie met cliënten via Skype-video is in opkomst. Dankzij de volledige integratie van telefonie en data, kunnen deze multimediatoepassingen in de toekomst eenvoudig worden geïmplementeerd. Door nu al rekening te houden met de toekomstige communicatiewensen van Pameijer, heeft Detron ruimte voor ontwikkeling en groei gecreëerd.

Kosteneffectieve aanpak

De bestaande infrastructuur wordt geïntegreerd in de nieuwe oplossing waarmee Detron de investeringskosten heeft kunnen beperken. De bestaande Mitel telefonieomgeving en het IP-netwerk zijn opgenomen in de nieuwe oplossing en worden uitgebreid. “Het strategisch meedenken over de huidige situatie en waar we naar toe willen, zal ons veel voordeel opleveren,” geeft Evert Janssen, manager ICT van Pameijer aan.

Bedrijfszekerheid is gegarandeerd

De telefooncentrale, de verbinding met het netwerk en het datacenter zijn redundant uitgevoerd. Mocht er zich op een van de onderdelen een calamiteit voordoen, dan blijven de functionaliteiten operationeel. Deze architectuur biedt Pameijer optimale bedrijfszekerheid wat van groot belang is voor de dagelijkse zorg en ondersteuning voor haar cliënten. Ronald Knoop, CCO van Detron: “Pameijer had een duidelijke vraagstelling. Door goed te luisteren en de behoeftes, eisen en wensen te vertalen naar deze unieke oplossing, zijn wij in staat Pameijer te ontzorgen, nu en in de toekomst.”