De moderne werkplek is veel meer dan ‘gewoon maar een werkplek’. Het is een complete digitale werkomgeving waar iedere medewerker veilig en met het grootste gemak in de cloud kan werken, communiceren, vergaderen en informatie kan vinden of delen. Op een PC, laptop, tablet of smartphone, op kantoor, onderweg en thuis. De voordelen van een digitale werkplek zijn ontelbaar. Voor het beheer en de inrichting van digitale werkplekken is specialistische- en up-to-date kennis vereist.

Digitale werkplek inrichten

Business consultants doorlopen met je organisatie de juiste stappen om de digitale werkplek optimaal in te richten. Zij starten met met het in kaart brengen van de organisatiebehoefte en van de teams en medewerkers. Want de bijdrage van de digitale werkplekomgeving aan je organisatie doelstellingen is altijd het uitgangspunt. Voor een soepele overgang naar de nieuwe werkplekomgeving is gebruikersadoptie essentieel. Daarom werken technische consultants én adoptie consultants nauw samen voor een succesvolle implementatie.

Adoptie door medewerkers, de basis voor succes

Het succes van digitale werkplekken valt of staat met een goed doordachte inrichting en het adoptieprogramma. Want niet de techniek, maar de mensen en hun werk zijn het uitgangspunt. Een business consultant begint daarom met het betrekken van medewerkers en het zorgvuldig in kaart brengen van hun functies, werkzaamheden en werkstijlen. Vervolgens kijk je naar welke ICT-oplossingen, welke devices en apps nodig zijn om de medewerker zo efficiënt, prettig en veilig mogelijk te laten werken.

Bij het inrichten van de digitale werkplek wordt gekeken naar alle mogelijkheden met betrekking tot:

  • Samenwerken en communiceren met collega’s en externen,
  • Het werken waar en wanneer je wilt
  • Informatie delen en samen documenten bewerken
  • Het vereenvoudiging van (werk)processen

Essentieel is dat de overstap naar een digitale werkplek direct toegevoegde waarde biedt voor je organisatie. Gebruiksvriendelijkheid, training en werkplekondersteuning behoren ook tot het aandachtsgebied van de business consultant tijdens het inrichten van de digitale werkplek.

Vertrouwde kennis- en sparringpartner

Business consultancy heeft bij het inrichten van de digitale werkplek dus een belangrijke rol bij de begeleiding en acceptatie door je medewerkers. De digitale werkplek biedt vele nieuwe mogelijkheden en nieuwe manieren van werken, die om de juiste begeleiding vragen. De nieuwe digitale werkplek krijgt pas echt meerwaarde als je medewerkers die optimaal kunnen benutten voor hun dagelijkse werkzaamheden. Een business consultant vertaalt de behoeften van jouw organisatie naar praktische adviezen en vertaalt deze naar toepasbare oplossingen. Op deze manier is jouw ICT-partner je vertrouwde kennis- en sparringpartner voor alle ICT-gerelateerde zaken, die je organisatie verder helpt.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een digitale werkplek en adoptie voor jouw organisatie? Download dan het whitepaper.

Whitepaper: ‘Zo krijg je de eindgebruiker mee’

Als de digitale werkplek in de volledige potentie wordt toegepast, is er veel efficiencywinst te behalen. Maar dat vereist wel dat jouw organisatie de eindgebruiker meeneemt, traint en begeleidt in het gebruik en de nieuwe manieren van communiceren en samenwerken.

Download nu onze whitepaper en ontdek handige tips en tricks die helpen bij de succesvolle implementatie en acceptatie van de digitale werkplek.

Download de whitepaper