In het magazine ICT/Zorg – onderdeel van ICT/Magazine – vertellen Jan Joris de Wolf en Jeroen Mulderij over hoe je als zorginstelling tot een effectiever zorgproces kunt komen, waarbij relevante informatiedeling, samenwerking en adoptie van nieuwe technologie centraal staat.

Download hier het volledige artikel.

Een zorginstelling staat vandaag de dag voor vele uitdagingen. Vergrijzing van de bevolking en daarmee toenemende zorgbehoefte, krimpende zorgbudgetten, hoeveelheid administratie, krapte op de arbeidsmarkt en het langer thuis wonen van ouderen en hulpbehoevenden. Neem daarbij de extra uitdaging van een effectiever zorgproces, waarbij relevante informatiedeling en samenwerking centraal staan, en je hebt als zorgorganisatie een flink vraagstuk te pakken dat om antwoord vraagt.

Een belangrijke stap om tot een effectiever zorgproces te komen, is het faciliteren van multidisciplinaire en regionale samenwerkingen tussen cliënten, zorgprofessionals, mantelzorgers en behandelaars. Dit omdat de kwaliteit van zorg, die effectief, veilig en op tijd moet zijn, steeds sterker bepaald wordt door de mogelijkheid tot snelle, relevante informatie-uitwisseling. Jan Joris de Wolf, Corporate Sales Executive Healthcare bij Detron: “Het up to date houden van de ICT-infrastructuur, geënt op de nieuwste technologische ontwikkelingen is hiervoor noodzakelijk. Het delen van keteninformatie kan je als organisatie daadwerkelijk vooruit helpen. Wanneer een arts bijvoorbeeld medicatie-updates doorvoert, is het van belang dat deze informatie direct gedeeld kan worden met zorgprofessionals voor wie dit relevant is. Om zorgprofessionals zo efficiënt mogelijk te laten werken, wil je de juiste informatie, op het juiste moment op de juiste plek krijgen.”

De plaats waar je je als zorgprofessional bevindt, moet geen belemmering zijn om op een veilige manier bij relevante informatie te komen.

Jan Joris de Wolf - Corporate Sales Executive Healthcare

Innovatief gebruik van data

Volgens De Wolf reageren zorginstellingen verschillend op de huidige ontwikkelingen en vraagstukken. “Sommige zorgorganisaties hebben moeite met het toepassen en bijhouden van de huidige ontwikkelingen. Toch zien steeds meer instellingen deze ontwikkelingen juist als kans voor het toepassen van schaalvergroting en vernieuwing. Op dit moment zien we in de zorg een versnipperd ICT-landschap. Het integreren van applicaties heeft volop de aandacht.”

Jeroen Mulderij, Sales Executive bij Detron vult aan: “Mogelijkheden tot integreren en het verzamelen van informatie uit verschillende bronnen. Op basis daarvan conclusies trekken. Het en leggen van dwarsverbanden die leiden tot verbetering van het zorgproces. Dit alles ligt voor het grijpen. Neem bijvoorbeeld een zorgalarmeringssysteem. Je wilt niet alleen dat deze goed werkt, maar je wilt ook weten hoe vaak er gealarmeerd wordt en wat de reactiesnelheid is van de zorgprofessional. Aan de hand van deze data kun je voorspellend worden en proactief innoveren op het zorgproces. Dit leidt tot een beter inzicht in het zorgproces waarbij verandering dus ook zichtbaar wordt.”

Verschuiving van ICT behoefte

De digitale transformatie verandert de positie van cliënten. Denk aan online inzage in het elektronisch dossier, health-sensoren en wearable devices, domotica-oplossingen en elektronische consulten. Mulderij: “Daarnaast wordt de zorgverlening mobieler omdat mensen langer thuis blijven wonen. Je ziet dan ook een verschuiving van de ICT-behoefte. Ter plekke bij de cliënt wil je als zorgprofessional direct relevante informatie beschikbaar hebben en deze kunnen delen en verwerken om de juiste zorg te verlenen. De plaats waar je je als zorgprofessional bevindt, moet geen belemmering zijn om op een veilige manier bij relevante informatie te komen.”

Welke functie je ook uitoefent, het is belangrijk dat je gefaciliteerd wordt met de juiste middelen om je werk uit te oefenen. Vanuit de markt is er dan ook steeds meer de behoefte aan een gestandaardiseerde, veilige werkomgeving op maat voor zorgprofessionals. Automatisering van het zorgproces lijkt hierop het antwoord, zonder de menselijke kant van de zorg uit het oog te verliezen. Sterker nog, door up to date informatie kan de menselijke kant van de zorg juist verbeterd worden.

Veilig samenwerken altijd en overal

Ideaal is één gepersonaliseerde werkomgeving met de volledige integratie van applicaties waarin het werkrooster, cliëntinformatie en andere relevante informatie zichtbaar is. Een adaptieve werkomgeving die meegroeit met de digitale transformatie en zaken als Business Intelligence. De eisen aan zo’n omgeving zijn gebruiksvriendelijkheid en de mogelijkheid van standaardisering. Mulderij: “Met de gepersonaliseerde werkomgeving Detron Digital Workspace werken we vanuit de behoefte van de zorgverlener en we bieden daarmee een werkplek op basis van een profiel. Het profiel creëren we op basis van de werkstijl en functie. Een verpleegkundige heeft tenslotte andere ICT-behoeften dan een arts of fysiotherapeut. De functionaliteiten van de werkplek worden opgebouwd op basis van de werkstijl, de benodigde middelen en gebruikersadoptie. Middels integratie van telefonie en bereikbaarheidsoplossingen zorgen we ervoor dat de cliënt, naaste of mantelzorger altijd direct contact krijgt met de dienstdoende zorgverlener. We combineren en ontsluiten verschillende (zorg)technologieën tot één functioneel werkend geheel. Verregaande integratie en innovatie in een platform als de Detron Digital Workspace helpt om de productiviteit te vergroten en komt daarmee volledig ten goede aan toekomstbestendige zorgverlening.”

Adoptie van nieuwe technologie

Digitale transformatie vraagt om een goede begeleiding. Het draait om de mensen, zorgbehoevenden en zorgprofessionals. De Wolf: “Waar eerder vooral aandacht werd besteed aan de technische implementatie van een oplossing, zien we tegenwoordig dat de focus ligt op de gebruikersadoptie. Met een adoptieprogramma helpt Detron zorginstellingen om hun doelstellingen rondom digitale transformatie te bereiken. Ook hier stellen we de individuele werkwijze van mensen, cliënten en zorgprofessionals centraal. Gezamenlijk bekijken we hoe ICT jouw zorginstelling écht kan ondersteunen om de mogelijkheid te geven om te veranderen en op die manier tot een toekomstbestendig zorgproces te komen.”

Whitepaper: ‘De Detron Digital Workspace voor de zorg: alles wat je wilt weten’

Als zorginstelling sta je voor vele uitdagingen. Vergrijzing van de bevolking en daarmee toenemende zorgbehoefte, beperkte zorgbudgetten, administratieve druk, krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende transmurale zorgvraag. En daarnaast de ambitie om het zorgproces efficiënter te maken, waarbij relevante informatiedeling en samenwerking centraal staan. Kortom: een vraagstuk dat een slim antwoord vereist.

Download hier het gratis whitepaper ‘De Detron Digital Workspace voor de zorg: alles wat je wilt weten’:

Download de Digital Workspace whitepaper