Voor LeaseWeb, de internationale aanbieder van cloud hosting-oplossingen, verzorgde Detron de verhuizing van ruim 50 serverracks. Deze waren geplaatst in het datacenter van Schiphol-Rijk en moesten veilig worden verplaatst naar het datacenter in Haarlem. Een specialistisch project met grote impact en risico’s, waarvoor LeaseWeb de hulp inriep van de specialisten van Detron.

Minutieuze voorbereiding

Continuïteit, uptime en persoonlijke dienstverlening staan centraal bij LeaseWeb. Minimale overlast voor klanten en maximale uptime van systemen waren dan ook belangrijke randvoorwaarden bij dit project. LeaseWeb en Detron bereidden het project minutieus voor om een vlekkeloze verhuizing mogelijk te maken. De voorbereiding bestond o.a. uit controles van fysieke omgevingen, inventariseren van reserve hardware en het opstellen van een stappenplan. Ook was er de nodige aandacht voor communicatie met LeaseWeb-klanten.

Acht nachten

De verhuizing zelf is uitgevoerd in een periode van drie weken, waarbij elke week meerdere voorbereidingsdagen kende. De fysieke verplaatsing van de serverracks vond plaats in acht nachten, waarin door het team van 22.00 tot 6.00 uur hard werd gewerkt om steeds vier tot acht racks te verhuizen. Het project werd volgens planning en naar tevredenheid van zowel LeaseWeb als haar klanten afgerond.