Om te kunnen beschikken over meer en flexibele ICT-capaciteit, de productieautomatisering te optimaliseren en een maximale logistieke performance mogelijk te maken, kiest ProMessa voor ICT as a service van Detron. Hierdoor kan de centrale slagerij van verschillende supermarktketens probleemloos dagvers een breed, soms klantspecifiek vleesassortiment leveren aan haar klanten.

ProMessa in Deventer, onderdeel van Coop Productiebedrijven BV, is de centrale slagerij van zo’n 1.000 verschillende supermarkten. Met 150 medewerkers onderscheidt ProMessa zich door de combinatie van een ambachtelijke slagerij en een sterk geautomatiseerd logistiek systeem. Hiervoor was een uitbreiding van de capaciteit, een hoge mate van productieautomatisering en een uitwijkplatform noodzakelijk. Daarnaast wil ProMessa gebruik kunnen maken van 24/7 support.

Na een korte marktoriëntatie koos ProMessa voor Detron, omdat het de food-branche goed kent en intensieve kennis heeft van de key-applicatie CSB, het ERP-platform van ProMessa. IT manager Remco Hammink: “Detron voldeed aan onze criteria en kon goede food-referenties overleggen. Ook de prijs/kwaliteit klopte, hoewel continuïteit en betrouwbaarheid voor ons belangrijker zijn dan de laagste prijs.”

Op advies van Detron neemt ProMessa haar nieuwe ICT-omgeving als dienst af. Onderdeel van de samenwerking is de productieautomatisering, het hoog beschikbare en flexibele ESX-cluster dat de bedrijfsapplicaties ondersteunt en een uitwijkplatform as a service. Detron voert ook de regie en het servicemanagement uit op basis van een heldere SLA. ProMessa neemt verder virtuele cloudwerkplekken af op basis van Citrix-technologie, eveneens as a service. ProMessa koos voor een productieplatform als dienst on-premises, omdat een aantal systemen direct verbonden is aan het magazijn en de productielijnen. Dit vereist een platform dat fysiek bij de productie in de buurt staat. Het uitwijkplatform is eveneens on-premises en gehuisvest in een ander gebouw in de directe omgeving.

Remco Hammink: “Om onze kosten optimaal te kunnen matchen met de inkomsten, is gekozen voor OPEX (Operating Expenditures). De gehele omgeving nemen we als dienst af tegen betaling per maand. Zo hoeven we niet te investeren en kunnen we flexibel meebewegen met de markt.”