Veenendaal, 2 april 2015 – Detron ICT Groep, totaalleverancier van ICT-diensten voor de zakelijke markt, kijkt met tevredenheid terug op de financiële resultaten over 2014. De omzet daalde weliswaar van EUR 129 miljoen in 2013 naar net iets meer dan EUR 100 miljoen in 2014, maar deze omzetdaling is toe te schrijven aan desinvesteringen die Detron heeft gedaan. Voor correctie van deze desinvesteringen is sprake van een lichte omzetgroei.

De bruto marge bedroeg in 2014 EUR 52,5 miljoen en was daarmee even hoog als in 2013. Omdat Detron, mede door de desinvesteringen, in 2014 minder operationele kosten heeft gemaakt dan in 2013 (EUR 49 miljoen versus EUR 51,1 miljoen) is de operationele winst in 2014 verdubbeld naar EUR 3,5 miljoen.

Eind 2013 heeft Detron haar strategie aangepast. Focus op autonome groei, verbetering van de kwaliteit van dienstverlening en het leveren van diensten met toegevoegde waarde staan centraal. Het effect hiervan is terug te zien in de resultaten over 2014. Herijking van de kernactiviteiten heeft er in de loop van 2013 ook toe geleid dat Detron haar deelneming Esprit Telecom (telecom operator), de high volume hardware business en de autocad activiteiten heeft afgesloten. Dit heeft geleid tot omzetdaling in 2014. Door aandacht voor kwaliteit en toegevoegde waarde diensten met een recurring karakter, heeft Detron haar bruto marge op het niveau van 2013 weten te houden. De relatieve bruto marge is gestegen van 40% in 2013 naar 52% in 2014. De winstgevendheid is in 2014 sterk verbeterd ten opzichte van 2013, ondanks de investeringen die gedaan zijn in kwaliteitsverbeteringen.

Detron verwacht in 2015 een gelijk omzetniveau te realiseren als in 2014. De impact van de verkoop van de non-core software activiteiten (bekend onder de naam Marviq) begin 2015, zal naar verwachting worden gecompenseerd door autonome groei binnen de kernactiviteiten van Detron.

De operationele winstgevendheid zal naar inschatting van Detron in 2015 dezelfde stijgende lijn blijven volgen als in 2014.

Detron’s CEO Tom Tank: “Kwaliteit van dienstverlening en het leveren van toegevoegde waarde aan onze klanten is en blijft ook in 2015 het belangrijkste speerpunt van ons beleid. De koerswijziging die we eind 2013 in gang hebben gezet, heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Maar dat betekent niet dat wij er al zijn. Een groot deel van de business van Detron draait naar tevredenheid. Er zijn nog een paar onderdelen waar we in de loop van 2015 een paar stappen vooruit willen zetten in kwaliteit. Dit zal de aankomende maanden zichtbaar worden voor onze klanten. Uit de gesprekken met onze klanten blijkt keer op keer dat ICT een steeds belangrijker middel wordt om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Detron wil hier niet alleen in meegroeien, maar wil hierbij zelfs voorop lopen. De stap die hiervoor nodig is, gaan we dit jaar maken.”