Waardenburg, 20 februari 2013, Detron IT & Telecom Groep (Detron), totaalleverancier van IT- en telecommunicatiediensten voor de zakelijke markt, heeft een zeer succesvol 2012 achter de rug. Voor het vierde achtereenvolgende jaar zijn omzet en bedrijfswinst gestegen.

De omzet groeide in 2012 met ruim 40% en kwam uit op EUR 148 miljoen (2011: EUR 103 miljoen). De groei bestaat voor de helft uit autonome groei. De andere helft is gerealiseerd door de overnames van Issue en MSA in de zomermaanden van 2012.

De bedrijfswinst (ebitda) steeg tot EUR 9,3 miljoen, een stijging van 25% ten opzichte van 2011. (2011: EUR 7,4 miljoen). De groei in winst is volledig autonoom gerealiseerd. De overgenomen activiteiten van Issue en MSA zullen eerst in 2013 gaan bijdragen aan de winst van Detron.

Nieuwe klanten

In 2012 heeft Detron er weer een groot aantal nieuwe klanten bij gekregen, waaronder RTL Nederland, KPN Mobile, Entréa, Wavin, Achmea, IntermarisHoeksteen en de retailorganisaties Etam, Spar en Mitros. In de publieke markt heeft Detron via OT2010 (cluster VoIP-centrales) onder andere de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en de Hoge Raad als klant mogen verwelkomen. Maar net zo belangrijk als nieuwe klanten, zijn de bestaande klanten die ook in 2012 weer hun ICT diensten en oplossingen bij Detron hebben afgenomen.

Ontwikkelingen

De overnames van Issue en MSA hebben er in 2012 toe geleid dat het aandeel hardware in de omzet van Detron groter is geworden. Hierdoor is ook het werkkapitaalbeslag van Detron gestegen. Detron heeft hiervoor in 2012 nieuwe financieringsafspraken gemaakt met haar huisbank, Rabobank. Detron verwacht deze in 2013 opnieuw te zullen uitbreiden omdat zij sterker groeit dan verwacht.

CEO George Banken hierover: “Tegelijk met onze sterke omzetgroei zien wij dat leveranciers als gevolg van de kennelijk nog steeds lastige marktomstandigheden steeds strengere betalingscondities stellen, terwijl onze klanten steeds langere betalingstermijnen gaan hanteren. Wij zitten hier midden in, wat niet altijd even makkelijk is. Maar we zullen onze financieringsstructuur hierop aanpassen.”

Vooruitblik 2013

De toekomst ziet er volgens George Banken ook positief uit: “We hebben de laatste jaren had gewerkt aan het bouwen van een goede organisatie. Deze is in staat autonoom en door overnames te groeien.”

Over de overnames van Issue en MSA: “Aan de overgenomen hardware activiteiten hebben we de afgelopen maanden onze eigen full service ICT diensten toegevoegd. De aankomende weken en maanden zullen we deze breed gaan aanbieden onder de klanten van oud Issue en MSA.”

“Voor 2013 hebben wij een aantal strategische oplossingen gedefinieerd, waarmee Detron zich van haar concurrenten zal onderscheiden. Hiermee zullen we op korte termijn naar buiten treden. Denk bijvoorbeeld aan de cloud werkplek, BYOD-oplossingen en Device Management alles voor zowel IT als telecom. De markt is nog steeds groot genoeg. Als je om je heen kijkt, zijn er volop kansen. En die gaan wij benutten.”, aldus George Banken.