ICT voor samenwerkers

Zijn alle verbindingen voor jouw organisatie nog wel optimaal?

Als partner van zowel KPN als Vodafone en T-Mobile/Tele2, biedt Detron een onafhankelijke analyse van alle verbindingen met alle mogelijkheden voor jouw organisatie als resultaat.

Lees verder

Grote veranderingen
aan de voorkant...

CoVid-19 heeft voor veel (semi) overheid instellingen invloed gehad op de wijze waarop men zowel intern als extern communiceert. Denk hierbij aan thuiswerken waarbij interne overleggen in één klap van fysiek naar telefonisch of videobellen transformeren. Deze snelle omschakeling laat onder andere zien dat men in een hoog tempo veranderingen heeft moeten doorvoeren en er een hoge mate van flexibiliteit verwacht werd van zowel de medewerker als de interne systemen. Nu het eerste opgewaaide stof is gaan liggen en 2020 voorbij is, is het belangrijk om naar de neveneffecten te kijken.

Wat zijn de gevolgen aan de achterkant?

Wij zien bij onze bestaande overheid klanten een aantal cruciale componenten die van invloed zijn op de gebruikerstevredenheid en adoptie van deze snelle omschakeling. Een aantal van deze componenten zoals licentiestructuren en fysieke thuiswerkplekken zijn reeds ingevuld, echter de backend is in veel gevallen nog niet aan een analyse onderworpen.

Denk hierbij onder andere aan de bandbreedte beschikbaarheid, redundancy en capaciteit van onder andere SIPtrunks of nog reeds bestaande ISDN lijnen. Het voorlopige resultaat? Tragere verbindingen en hogere kosten door meerverbruik dan initieel gedacht bij contractvorming jaren geleden. Daarnaast geldt dat ISDN infrastructuur op den duur gaat verdwijnen. Voor ISDN-2 diensten heeft dit al plaatsgevonden.

Neem contact met ons op

Hoe kan Detron jouw organisatie ondersteunen?

Als gewaardeerde partner van zowel KPN als Vodafone en T-Mobile/Tele2, is Detron in staat om een onafhankelijke analyse op te stellen waarbij je als organisatie met een minimale inspanning direct alle - voor jouw organisatie - relevante mogelijkheden vanuit de markt duidelijk en overzichtelijk voorgeschoteld krijgt. Er zijn dan twee verschillende uitkomsten mogelijk:

  1. Het is goed geregeld en ook de componenten zijn onder controle.
  2. Er is een herijking/alternatieve inrichting nodig voor het garanderen van een goede gebruikerservaring en capaciteit op langer termijn. Inclusief een mogelijke besparing.

Blijkt dat de analyse voor jouw organisatie uitwijst dat een herijking of aanpassing noodzakelijk is kan Detron deze wijziging voor je uitvoeren.

Neem contact met ons op

Detron biedt onafhankelijke ondersteuning voor:

Interesse in een analyse voor jouw organisatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat een dergelijke analyse kan betekenen voor jouw organisatie. 

Je kan ons bereiken via onderstaande contactgegevens of vul het formulier in en wij bellen je terug:

088 23 23 200
Telecom@detron.nl

Meer weten? Vul het formulier in: