Newsroom

Succesvolle Internet of Things-projecten vragen om een system integrator-rol

Zie jij ook dagelijks berichten verschijnen over het Internet of Things? We kunnen dan ook niet meer om IoT heen en misschien ben jij er ook al mee bezig? Ik spreek regelmatig met industriële bedrijven, die de mogelijkheden van IoT onderzoeken of er al volop mee bezig zijn. En het valt me op dat niet alle projecten even succesvol zijn. Ik vertel je graag hoe ik denk dat dat komt.

Meer weten? Praat verder met Robbert

Robbert van Hagen, Director Business Development
T: +31 (6) 20445565
M: Robbert.van.Hagen@detron.nl

 

LinkedIn

Alles draait om verbinden

IoT staat voor het verbinden van apparaten (things) met een netwerk (vaak het internet) om gegevens te kunnen uitwisselen. Het doel hiervan is om processen veiliger en efficiënter te laten verlopen. Maar voor een optimaal eindresultaat van je IoT-project is ook het verbinden van partijen van cruciaal belang. Dat is bij uitstek een rol voor een deskundige en ervaren system integrator, zoals Detron.

Bouwblokken

Bij IoT-oplossingen heb je te maken met een groot aantal bouwblokken die met elkaar een totaaloplossing vormen. Globaal zijn dit de applicaties, connectiviteit, infrastructuur en sensoren, aangevuld met de dienstverlening rondom implementatie, beheer, monitoring en beveiliging. Laten we de verschillende bouwblokken eens nader bekijken en ingaan op de rol die Detron kan vervullen.

De applicatielaag

Op deze laag wordt de verzamelde data van de ‘things’ samengebracht en geanalyseerd. Intelligente software (big data analytics, artificial intelligence en algoritmes) vult de dashboards, trekt conclusies, verstrekt adviezen en neemt besluiten die leiden tot nieuwe opdrachten aan de ‘things’.

De connectiviteit

Dit beslaat alle oplossingen die ervoor zorgen dat de ‘things’ verbonden zijn en kunnen communiceren. Dit kan zowel een draadloze oplossing van een operator zijn (bijv. 4G of Narrowband IoT) als LORA, het lokale (W)LAN of andere verbindingsvormen.

De infrastructuur

De verzamelnaam voor alle benodigde hard- en software, die ervoor zorgt dat data veilig kan worden verzameld, bewerkt en getransporteerd vanaf de ‘things’ naar de applicatielaag en omgekeerd. Denk hierbij aan routers, switches, (virtuele) servers, gateways en converters.

De sensoren oftewel ‘things’

Alle hard- en softwarematige oplossingen om data te verzamelen en instructies te verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan sensoren die temperatuur meten en op basis van een opdracht vanuit de applicatielaag de opdracht kunnen geven om extra te koelen of te verwarmen.

Implementatie, beheer, monitoring en beveiliging 

Dit zijn alle handelingen die nodig zijn om een IoT-project op te zetten. Van de initiële co-creatie en designfase, via de projectfase inclusief uitrol tot de beheerfase, waarbij de oplossing proactief wordt gemonitord en beveiligd.

De IoT-bouwlagen op een rijtje

Detron als IoT system integrator

Er bestaan nauwelijks partijen die een complete IoT-oplossing (bestaande uit alle bouwlagen) volledig zelfstandig implementeren en beheren. In de praktijk zijn er altijd meerdere partijen actief in zo’n keten. Vanuit onze expertise en ervaring hebben we ervoor gekozen de rol van system integrator op ons te nemen. Onze primaire focus daarbij is de infrastructuur, connectiviteit en beheer. Hiermee dekken we een groot deel van het IoT-landschap af. Middels third-party management sturen we vervolgens de applicatie- en sensorenleveranciers aan.

Eén single point of contact

Detron is al vele jaren actief op het gebied van system integration en beheer. We zijn dan ook als geen ander in staat om samen met u succesvol een IoT-project op te starten, te implementeren en te beheren. Bovendien garanderen wij de veiligheid en continuïteit en ondersteunen we de lifecycle van de oplossing gedurende een lange periode, tot meer dan 15 jaar.

Meer weten?

Wil je eens vrijblijvend van gedachten wisselen over hoe IoT jouw organisatie succesvoller kan maken? Neem dan contact met mij op.

T: 088 44 60 000

Robbert van Hagen