Newsroom

OPEX vs. CAPEX: alleen betalen wat je gebruikt

De interesse in ‘de cloud’ is de laatste jaren explosief toegenomen. En dat is niet zo vreemd natuurlijk. De belofte van al je datacenter- en werkplekbehoeften voor een vaste prijs per maand, spreekt velen aan.

Meer weten? Neem contact op met Raymond

Raymond Goes
Directeur ICT Rental Solutions
T: 0318 558 558
LinkedIn


Alleen betalen wat je gebruikt en investeringen vooraf zijn niet nodig. Blijkt dat je te veel capaciteit hebt ingekocht, dan kun je er vrijwel direct weer vanaf. Heb je te weinig capaciteit? Ook geen probleem; zowel het op- als afschalen van resources gebeurt met het gemak van enkele muisklikken.

Een gezonde ontwikkeling die mij opvalt, is dat organisaties de cloud steeds meer gaan zien als middel in plaats van een (eind)doel op zich. En zo moet het volgens mij ook zijn. Gebruikmaken van cloud-diensten en het huren van hardware doe je tenslotte, omdat het je iets oplevert en niet omdat iedereen het doet. Steeds meer bedrijven kijken dan ook eerst heel goed naar de mogelijkheden die de cloud biedt, vooral door de flexibiliteit die het concept met zich mee brengt.

Klaar voor de cloud

Hoewel steeds meer organisaties interesse tonen in de cloud, is het een feit dat lang niet iedere onderneming er klaar voor is. Het overgrote deel van de cloud-activiteiten beperkt zich op dit moment tot het afnemen van SaaS (Software as a Service)-diensten. Wil je je datacenteractiviteiten verhuizen naar de cloud, dan blijkt dat in de praktijk nog een hele uitdaging te zijn. Dit is dan ook een van de redenen waarom het hybride cloud-model de komende jaren flink in omvang toe zal nemen. Deels in de cloud dus en deels on-premises. Maar dat neemt niet weg dat het model rondom de cloud sterk aan populariteit zal blijven winnen!

De voordelen van het cloud-model zijn overvloedig en bij de meesten wel bekend ondertussen. Ik zie dat met name het afrekenmodel – het betalen per maand, uitsluitend voor wat je afneemt – nog altijd met stip op nummer 1 staat. Eenvoud, inzicht en transparantie zijn hierbij de belangrijkste sleutelwoorden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat steeds meer organisaties diensten en producten aanbieden op basis van dit zogenaamde OPEX-model.

“Wat als ik je vertel dat al je datacenterbehoeften met één simpel telefoontje ingevuld kunnen worden?”

Betalen voor wat je gebruikt

OPEX staat voor Operating Expenditures en betreft de terugkerende kosten voor een product, systeem of onderneming. OPEX is de tegenhanger van CAPEX; het zelf investeren in kapitaalgoederen. Detachering is een goed voorbeeld van OPEX. Je huurt exact de expertise in die je nodig hebt tegen een vooraf overeengekomen uurtarief en voor een bepaalde hoeveelheid uren per dag, week of maand. Zodra het project is afgerond en je de ingehuurde expertise niet langer nodig hebt, beëindig je het contract. Of in sommige gevallen wordt het contract al voortijdig – om wat voor reden dan ook – opgezegd.

Een ander voorbeeld van OPEX, oftewel terugkerende kosten, zijn die voor laptops, desktops en serversystemen, maar ook tablets en smartphones. Hierbij kun je denken aan zaken als het continu monitoren van alle apparaten, het preventief onderhoud, het eventueel vervangen van defecte componenten, specifieke configuratiewerkzaamheden etc. Het is misschien wel mogelijk om een redelijk deel van de genoemde werkzaamheden per maand en/of kwartaal te berekenen, maar in de dagelijkse praktijk blijkt dit vaak lastig te handhaven. En misschien nog wel belangrijker: in veel gevallen heb je te maken met op voorhand aanzienlijke investeringen in hard- en software (CAPEX). Dit is met het OPEX-model eenvoudig te voorkomen.

Capaciteit op afroep

Bij organisaties die fuseren, worden overgenomen of op een andere wijze groeien of sterk in beweging zijn, ontstaat vrijwel direct een behoefte aan extra capaciteit. In ieder geval telefoons ‘van de zaak’ en mobiele werkplekken in de vorm van laptops en/of tablets. En misschien ook nog een vaste (of virtuele) werkplek, in de vorm van een desktop of thin client op kantoor. Behoeften die enerzijds tot een tekort aan resources binnen de eigen organisatie kunnen leiden, als het gaat om virtuele werkplekken. En anderzijds de nodige kosten met zich mee brengen, omdat er geïnvesteerd moet worden. Nog los van de benodigde inspanningen om alles aan te sluiten, te configureren, monitoren, beveiligen en uit te leveren. Ook hier bieden cloud- en huuroplossingen uitkomst.

Eén telefoontje

Nu is het natuurlijk niet zo dat je met een paar simpele muisklikken alles regelt als je kiest voor OPEX. Daar moeten we eerlijk in zijn. Maar wat als ik je vertel dat al je datacenterbehoeften (servers, opslag, monitoring, patching en overig onderhoud) met één simpel telefoontje ingevuld kunnen worden? En daar stopt het overigens niet. Ook het huren van desktops, laptops, tablets en telefoons is op afroep mogelijk, inclusief het ophalen en vervangen van defecte hardware. Geen investeringen vooraf, één transparante maandelijkse factuur voor hetgeen je gebruikt, eenvoudig op- en afschalen én keuze uit een uitgebreid portfolio van managed services.

Ik ben ervan overtuigd dat OPEX de toekomst is. Omdat je bij huren weet wat je kunt verwachten, flexibel bent en uitsluitend betaalt wat je gebruikt. Precies wat ondernemers en bestuurders graag willen!

Raymond Goes
Directeur ICT Rental Solutions bij Detron

Neem contact op met Detron